YÜKSEK YOGUNLUKLU TATLANDIRICI ITHALATÇILARI DIKKATTINE! - 02.12.2014

small_sut_tozu.jpg


YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATÇILARI DİK


Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesi Tebliğ hükümlerince,Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı ithalatı için uygunluk belgesi düzenlenmektedir.Uygunluk belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edilerek gerçekleşen ithalatlar için Gümrük Kanununun 235.maddesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunulacağı önemle duyurulur.