Gümrük Müstesarligi Yetkilendirilen Laboratuvar Listesi

small_DUYURU(48).jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığın sorumluluğunda bulunan “Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ, Elastomer Ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi  Hakkında Tebliğ, Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” kapsamındaki ürünlerin bildirimleri sırasında istenen ve ilgili ürünlerin teknik dosyalarında bulunması gereken test raporlarının, Bakanlığımız tarafından 31.12.2013  tarihine  kadar yetkilendirilen aşağıda yer alan laboratuvarlardan sağlanması gerekmektedir.

 

 
ÜRÜN GRUBU YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVAR
Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları Türk Standardları Enstitüsü
Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünler Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı
Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünleri Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları