AB Resmi Gazetesi “otomatik bilgi islem makinelerinden veri alabilme özelligini haiz monitörler”in 8528.59 Kombine Nomenklatür (KN) kodu altinda sinirlandirilmistir

small_DUYURU(49).jpg


SİRKÜLER (04.12.2013)


ORTA ANADOLU

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Sayı:  TİM.OAİB.GSK.ORG.2013/1923-24189 

Konu:  Monitörler Hk.

 

Ankara, 04/12/2013

 

SİRKÜLER (M/2013)

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün  yazısına  atfen;  05.10.2013  tarihinde  Avrupa  Birliği  Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 26.09.2013 tarihli ve 953/2013 sayılı Konsey Düzenlemesi ile, “otomatik bilgi işlem makinelerinden veri alabilme özelliğini haiz monitörler”in 8528.59 Kombine Nomenklatür (KN) kodu  altında  sınırlandırılmış  olduğu,  bahse  konu  ürünlerin  %  14  olan  gümrük vergilerinin sıfırlandığı bildirilmektedir.

 

Yazıda  devamla,  ülkemizin,  AB  ile  Ortak  Gümrük  Tarifesi  (OGT)  uygulama yükümlülüğü gereği, mezkur değişikliğin 2014 yılı İthalat Rejimi’ne yansıtılacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerine sunulur.

 

S.Tansel KÜNBİ

Genel Sekreter a.

Şube Müdürü