Gümrükler Genel Müdürlügü : Dahilde Isleme Izninde %50 oran %25 oldu GENELGE (2013/49)

small_gum-logo(272).jpg


Dahilde İşleme İzni  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/49
Yayım Tarihi 04/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 04/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/49)
Dahilde İşleme İzninde %50 oran %25 oldu

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: 41208501-010.06.01

 

Konu : Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması

 

 

 

04.12.2013

GENELGE (2013/49)

 

İlgi: 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelgemiz.

 

İlgide kayıtlı Genelgenin "Dahilde İşleme İzni ek süre müracaatı ve değerlendirilmesi" başlıklı 3 no.lu bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında yer alan %50 oranı, %25 olarak değiştirilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

Ziya ALTUNYALD1Z

 Bakan a.

 Müsteşar

 

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri