Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig No: 2008/8 Tebligde degisiklik yapildi. (2 Mart 2012 T. 28221 S.RG)

small_ekonomi-logo.jpg


2 Mart 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28221

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

(TEBLİĞ NO: 2008/8) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2008/8) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

4

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

4

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

8

9004.10.99.00.00

Diğerleri

8

                                                                                                                                             ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/3/2008

26815

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/4/2008

26842