Yüksek Yogunluklu Tatlandiricilarin Ithaline Iliskin Tebligde (Ithalat: 2012/4) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (2 Mart 2012 T. 28221 S.RG)

small_ekonomi-logo(1).jpg


2 Mart 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28221

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE

İLİŞKİN TEBLİĞDE (İTHALAT: 2012/4) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğin (İthalat: 2012/4) 1 inci maddesinde yer alan tabloya aşağıdaki eşya eklenmiştir.

“2924.29.98.00.34                Neotam”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.