Gümrükler Genel Müdürlügü: Dahilde Isleme Izni Sözlü Beyan - GENELGE 2013/55

small_gum-logo(280).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVUZAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/55
Yayım  Tarihi 24/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/55)
Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan
 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

 

 

Sayı  :41208501-010.06.01

 

Konu :Dahilde İşleme  İzni Sözlü Beyan

 

24/12/2013

GENELGE

(2013/55)

 

İlgi: 2012/27 sayılı  Genelge.

 

21/11/2013 tarihli,  28828 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 171  inci maddesi değiştirilmiş olup,  dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde  edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kıymet  ve/veya miktarı Bakanlıkça belirlenecek elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat  (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal  maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar,  çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) yanı sıra dahilde  işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait  malzeme ve ekipmanlar ile dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım  işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve  bunların parçalarının da gümrük idarelerine sözlü olarak beyan  edilebilmesine imkân sağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 171  inci maddesinin beşinci fıkrası ile dâhilde işleme izni kapsamında sözlü  olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet ve/veya miktarın Bakanlıkça  belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede,

 

1-Dâhilde işleme izni  kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde  kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bir gümrük  idaresinde, kıymeti beyanname başına 500 Avro’yu geçmeyen elyaf, iplik, ham  ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil  ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket,  düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.),

 

2-Dahilde işleme izni  kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil

vasıtaları, tarım  makineleri ve bunların parçalarının,

 

3-Dahilde işleme izni  kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait

malzeme ve  ekipmanların,

 

teminat ve izin ile  ilgili gerekli işlemlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük  Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi şartı ile  anılan T.C. Yönetmeliğin 171 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan  düzenlemede dikkate alınmak suretiyle gümrük idarelerine sözlü olarak beyan  edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

İlgide kayıtlı Genelge  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica  ederim.

 

 Ziya  ALTUNYALDIZ

 Bakan a.

 Müsteşar

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüklerine