Gümrükler Genel Müdürlügü: Zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girisi ve Gemlik Gümrük Müdürlügünün canli baliklar ve balikçilik ürünleri girisine yetkilendirilmesi hususu - TASARRUFLU YAZI (18.12.2013/22001)

small_gum-logo(282).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 22001
Yayım  Tarihi 18/12/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 18/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (18.12.2013/22001)
Zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve Gemlik Gümrük Müdürlüğünün canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilendirilmesi hususu


 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 21558579.166.02.05./2473

Konu : 05/10/2013 tarihli Tebliğ

 

18.12.2013 * 22001

 

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİ

 

İlgi: 14/11/2013 tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; 05/10/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ sonucunda karayolu ile gelen orman ürünlerinin zirai karantina işlemlerinin Bursa. Mudanya. Gemlik ve İnegöl'den yapılamayacak olması nedeniyle sanayicilerinizin maliyetlerinin yükseleceğinden bahisle orman ürünlerinin zirai kontrollerinin bahsi geçen illerden yapılması, aynı zamanda canlı taze, soğutulmuş ve dondurulmuş, su ürünlerinin ithalatının Gemlik Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi talep edilmekledir.

 

Bilindiği üzere. 05/10/2013 tarihli ve 2S786 sayılı Resmi Gazete'de "Gıda  Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrollerine Tabi Belirti Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ" yayınlanmış olup, anılan tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 44.01. 44.03, 44.04, 44.06, 44,07, 44,15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne (ahşap orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin Ek-2 sayılı listede yer alan gümrük idarelerinden gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere, zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünleri için (ahşap ambalaj malzemeleri hariç.) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş gümrük idareleri belirlenmiş olup, iç gümrük müdürlüklerine ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bu nedenle Ek-2 sayılı listede yer alan gümrük müdürlüklerinden Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yapılan ürünlerin ithalatı, istenilen İç gümrük müdürlüğünden yapılabilecektir.

 

Diğer taraftan, Gemlik Gümrük Müdürlüğünün canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilendirilmesi hususu, 20/11/2013 tarihli ve 20106 sayılı yazımızla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilmiştir.

 

Bilgilerini rica ederim.

 

 

MEHMET HATİPOGLU

Bakan a.

Daire Başkanı