Maliye Bakanligi: Degerli Kagitlar Kanunu Genel Tebligi (Sayi: 2013/1) (30.12.2013 T. 28867 R.G.) 2014 yili degerli kagit bedellerinin tespiti hk.

small_maliye_bakanligi(44).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Maliye  Bakanlığı Sayı 28867
Yayım  Tarihi 30/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28867

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)  (30.12.2013 T. 28867 R.G.)
2014 yılı değerli kağıt bedellerinin tespiti hk.


 

Maliye  Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU  GENEL TEBLİĞİ

(SAYI:  2013/1)

(30.12.2013 T. 28867 R.G.)

Bilindiği üzere  210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun  2343 sayılı Kanunla  değişik 1 inci maddesinde,

“Bu  Kanuna bağlı tabloda  yazılı kağıtlar ve  belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu  Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı,  dağıtımı ve  bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve  bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer  verilmiştir.

Buna  göre, 210 sayılı Kanuna  ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014tarihinden  itibaren geçerli olmak üzere  yeniden tespit edilmiş ve  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel  (TL)

1 -  Noter kağıtları :

 

a)  Noter kağıdı

7,55

b)  Beyanname

7,55

c)  Protesto, vekaletname, re’sen senet

15,10

2 -  (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 –  Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 -  (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 -  Nüfus cüzdanları

6,75

7 -  Aile cüzdanları

69,00

8  -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 -  Sürücü belgeleri

92,50

10 -  Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 -  Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 -  Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 - İş  makinesi tescil belgesi

69,50

14 -  Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 –  Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9  md.)

6,75

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden  itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini  yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden  satılacaktır.

Muhasebe  birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden  değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe  Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.