Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya’ya Ihracat Yapan Firmalarin Dikkatine 16.01.2014

small_4-gumruk-kapatildi-ticaret-dibe-vurdu-2468964(5).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 Dış Ticaret Haberleri

Rusya Federasyonu, Kazakistan ve  Beyaz Rusya’ya İhracat Yapan Firmaların Dikkatine

Aralarında bir Gümrük  Birliği kuran Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz  Rusya piyasalarına arz edilecek bazı ürünlere ilişkin  ortak teknik düzenlemeler yapabilmektedir. Örneğin; bu  Gümrük Birliği’nin karar verici organı olan Avrasya  Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun 09/12/2011 tarihli ve N 876  sayılı Kararı (22/06/2012 tarihli ve N 92 sayılı AEK  Bakanlar Kararı ile Değişik) ile “Hafif Sanayi Ürünleri  Güvenliğine ilişkin” TR TS 017/2011 sayılı Gümrük  Birliği Teknik Düzenlemesi kabul edilmiş ve bazı  ürünlerin ithalatı uygunluk değerlendirmesi koşuluna  bağlanmıştır. AEK’nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı  Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük  beyannamesi ile birlikte sunulacak teknik düzenleme  uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife  istatistik Pozisyonu (GTIP) bazında ürün listesi  belirlenmiştir.

Kararın Rusça metnine  aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?isDig=0&iD=4923&PRİNT=1

Teknik düzenleme  şartlarına uygunluğu onaylanmamış aşağıdaki ürünler,  gümrük birliği alanında dolaşıma izin veren “tek işaret”  ile işaretlenemeyecek ve pazara sunulamayacaktır:

•    Tekstil  materyalleri, •    Giyim ve dikim, trikotaj ürünleri,  •    Makine yardımıyla üretilen halı mamul ve yer  kaplamaları, •    Deri ve tekstilden mamul aksesuar,  •    Keçe, fötr ve dokusuz kumaş materyaller, •     Ayakkabı, •    Kürk ve kürk ürünleri •    Deri ve deri  ürünleri, •    Suni deri.

Tüm ürün listesi teknik  düzenlemenin 1 nolu ekinde yer almaktadır (Madde 1.3).  Teknik düzenlemenin 1’inci maddesinin dördüncü fıkrasına  göre, aşağıdaki ürünler kapsam dışıdır:

•    Tüketime arz edilmiş  ürünler, •    Bireysel siparişe göre hazırlanmış  ürünler, •    Tıbbi amaca yönelik ürünler, •    Bireysel  korunma amaçlı özel ve kurumsal ürünler ile bunların  hazırlanmasında kullanılan materyaller, •    Çocuk ve  gençlere yönelik ürünler, •    Tekstil paketleme  materyalleri, kumaş çuvallar, •    Hediyelik ürünler,  sanatsal mamuller, •    Spor takımlarına yönelik spor  amaçlı ürünler •    Peruklar, takma bıyık, sakal vb.  Yürürlük (N 876 Sayılı Karar): N 876 Sayılı Karar  gereğince, yürürlük tarihine kadar gümrük birliği  kuralları veya gümrük birliği üyesi bir ülke yasaları  çerçevesinde verilmiş uygunluk belgeleri, belge süresi  bitimine kadar, ancak her hal ve karda en geç 01 Temmuz  2014 tarihine kadar geçerlidir.

Ayrıca, teknik  düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce bu tür uygunluk  belgesine sahip ürünlerin, üretim ve dolaşıma girişine  01 Temmuz 2014 tarihine kadar izin verilmektedir. Bu  ürünler, “ulusal” işaretlemeye tabi olacak, gümrük  birliği alanında “tek işaret” ile dolaşıma  giremeyecektir.

N 876 Sayılı Karar  gereğince, Karar eki uyulması ihtiyari 327 standarda  uygunluk halinde, TR TS 017/2011 sayılı teknik  düzenlemeye de uyum sağlandığı varsayılacaktır. Karar’ın  ekinde ayrıca test ve ölçüm kuralları, ürün numunelerine  ilişkin standardizasyon metinler verilmektedir.

TR TS 017/2011 sayılı  Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesinin madde bazında  konuları aşağıdadır:
Madde 1. Kapsam Madde 2. Tanımlar Madde 3. Pazarda  dolaşım kuralları Madde 4. Hafif sanayi ürünleri  güvenliğinin genel şartları Madde 5. Tekstil  materyalleri, bunlardan mamul ürünler, giysiler, tekstil  aksesuarları güvenlik şartları Madde 6. Ayakkabı, deri,  suni deri ve deriden aksesuarlar güvenlik şartları Madde  7. Deri giyim ve mamulleri, kürk, işlenmiş kürk postlar  güvenlik şartları Madde 8. Makine yardımıyla üretilen  halı mamul ve yer kaplamaları, keçe, fötr ve dokusuz  kumaş materyaller ve bu materyallerden hazır mamul  güvenlik şartları Madde 9. Ürünlerin işaretleme şartları  Madde 10. Güvenlik şartlarına uygunluğun sağlanması  Madde 11. Ürünlerin bu teknik düzenleme şartlarına  uygunluğunun onaylanması (Ek tablolar: Tablo N1:  Uygunluk deklarasyon şeması, Tablo N2: Uygunluk  sertifikasyon şeması) Madde 12. Gümrük birliği üyesi  ülkeler pazarında ürünlerin tek (ortak) dolaşım  işaretiyle işaretlenmesi Madde 13. Koruyucu önlem

EK 1. Teknik düzenleme  kapsamı ürün listesi EK 2. Biyolojik ve kimyasal  güvenlik şartları (Tekstil materyalleri, bunlardan mamul  ürün ve giysiler, tekstil aksesuarları) EK 3. Kimyasal  güvenlik şartları (Tekstil, polimer ve diğer materyal,  deri, suni deri ve bunlardan mamul hafif sanayi  ürünleri) EK 4. Tekstil materyalleri (hammaddeleri) ve  bunlardan mamul ürünler, hazır tekstil yardımcı  maddeleri kimyasal güvenlik şartları EK 5. Mekanik ve  biyolojik güvenlik şartları (Ayakkabılar) EK 6. Mekanik  ve biyolojik güvenlik şartları (Deri aksesuar mamulleri)  EK 7. Kimyasal güvenlik şartları (Deri aksesuar  mamulleri ve bunların hazırlanmasına yönelik  materyaller) EK 8. Kimyasal ve biyolojik güvenlik  şartları (Deri, kürk ve bunlardan mamul ürünler)
Uyulması ihtiyari Standartlar Listesi (327 adet)

Burada verilen bilgilerin  genel mahiyette ve uyarı amaçlı olduğu ve uyulacak  kurallar için teknik düzenlemenin geçerli olacağı  dikkatten kaçmamalıdır. Bu bölgeye kapsam dâhilindeki  ürünlerin ihracatını yapan firmalarımızın anılan teknik  düzenlemelere ilişkin detaylı bilgileri Rusya  Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya’da iş yaptıkları  ithalatçı firmalardan temin edebilecekleri  değerlendirilmektedir.

Son olarak, Rusça  dilindeki N 876 ve N 92 sayılı mevzuata aşağıda yer alan bağlantılar  aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Kaynak:Ekonomi Bakanlığı