Cezayir’e Ithalatta Ödeme Sekli Degisikligi - 16.01.2014

small_cezayir_bayrak.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 Dış Ticaret Haberleri

Cezayir’e İthalatta Ödeme Şekli  Değişikliği

2009 yılında Cezayir Ek  Bütçe Kanunu’nun 69′uncu maddesi çerçevesinde. Cezayirli  firmalara ithalatlarında ödeme aracı olarak sadece  akreditif mektubu ile ödeme şartı getirilmişti. Yine bu  kapsamda, Cezayirli üretici firmalara, bir yıl  içerisinde 4 milyon Cezayir Dinarı’nı geçmeyecek şekilde  acil ihtiyaçlarına istinaden gerçekleştirecekleri  ithalatlarında vesaik mukabili ödeme imkanı sağlanmıştı.  Cezayir Hükümeti’nin 2014 Ek Bütçe Kanunu’nun 81′inci  maddesi çerçevesinde almış olduğu karar ile; 1 Ocak 2014  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Cezayirli tüm  şirketlere, ithalatlarında akreditif mukabili ödemenin  yanı sıra vesaik mukabili ödeme şeklini de kullanabilme  hakkı getirilmiştir. Böylece, akreditif mektubunun yanı  sıra vesaik mukabili ödeme de Cezayir’in dış ticaret  işlemlerinde kabul edilen ödeme şekillerinden biri  olmuştur.

Bu çerçevede: Cezayir  Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirme  sonucunda, ihracatçı fırmalarımızı ödemeler konusunda  güvence altına alan akreditif mektubunun yanı sıra  vesaik mukabili ödemenin de ithalat işlemlerinde  kullanılabilir olması, Cezayirli firmalara  ithalatlarında daha rahat hareket alanı, sağlayacağından  olumlu bir gelişme olarak düşünülmekle birlikte,  firmalarımızın vesaik mukabili ödeme ile ihracat  yapmaları halinde ödemelerini garanti altına almalarını  sağlayacak şekilde bir anlaşma sağlamalarında fayda  görülmektedir. Nitekim, son bir yıl içerisinde Cezayirli  firmalarca ödemesi gerçekIeştirilmeyen işlemlerde vesaik  mukabili ödeme şeklinin ağırlıklı olduğu  gözlemlenmiştir.

Kaynak :T.C. Cezayir Ticaret Müşavirliği