Türkiye'de ticari ve sinai faaliyette bulunan sirketler tarafindan çevre, kalite ve insan sagligina yönelik teknik mevzuata uyum saglanabilmesine 25.000'a usd kadar destek saglaniyor - 16.01.2014

small_ncts.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 Dış Ticaret HaberleriSirküler Tarih/No: 13.01.2014/29
 
Sayı
: DVLYRD/369
İstanbul,13.01.2014
 
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER
 
Sayın Üyemiz,
 
97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve bu Tebliğe  İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Türkiye'de ticari ve sınai  faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına  yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, Uygulama Usul ve  Esasları'nda belirtilen hükümler çerçevesinde) akredite edilmiş kurum  ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal  emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin  laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların  belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.
 
"Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği” çerçevesinde  şirketlerin Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesinde (EK 5) yer  alan belge/sertifika türlerinin ve test/analiz raporlarının aşağıda  belirtilen alım giderleri %50 oranında ve her bir belge veya sertifika  başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 
Belge/sertifikalar için:
 
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
b) Belgelendirme tetkik giderleri
c) İlk yıla ait belge kullanım ücreti
d) Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test  ve analiz ücretleri
e) Kayıt Ücreti
 
Test/analiz raporları için:
 
a) Test/analiz ücretleri
 
Söz konusu Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'nın 7.maddesi  çerçevesinde, Genel Sekreterliğimizin de taleplerini içerecek şekilde  T.C.Ekonomi Bakanlığı'nca EK-5 listeye yeni belge ve sertifikalar  eklendiğinden, yeniden düzenlenen "EK-5 Destek kapsamındaki belge ve  sertifikalar" listesi ilişikte yer almakta olup, listede yer alan belge ve  sertifikalariçin yaptığınız harcamaların, mevzuatta yer alan hükümlerin  sağlanması koşuluyla, 97/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde  desteklenebilmesini teminen, ilişikte yer alan "Başvuru İçin Gerekli  Belgeler” listesinde (EK 1) belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı)  ay içerisinde Genel Sekreterliğimize müracaat etmeniz  gerekmektedir.
 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi

 

 
EKLER(İlgili mevzuattaki  numaralarıyla yer verilmiştir)
EK-1:
Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği Başvuru İçin  Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar

EK-5: Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar