Bazi patlayici maddeler, atesli silahlar, biçaklar ve benzeri Aletlerin ithaline iliskin teblig (ithalat: 2012/11)’de Degisiklik yapilmasina dair teblig (18 Mart 2012 T. 28237 S.RG)

small_ekonomi-logo(4).jpg


18 Mart 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28237

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ

ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/11)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11)'in 1 inci maddesinde yer alan tablonun 93.06 gümrük tarife istatistik pozisyonuna (G.T.İ.P.) ilişkin satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

93.06

Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve

bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek

barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00;

9306.30.10.90.00;   9306.30.30.00.00;

9306.30.90.00.10 (yalnız çivi çakma

makinesinde kullanılan ve az miktarda barut

ihtiva eden kapsüller); 9306.90.10.00.00 hariç)

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.