Dilovasi Gümrük Müdürlügü: TASARRUFLU YAZI (20.01.2014/2325) Gümrük yönetmenliginin 181/5 inci maddesi kapsamina giren esyalarin gümrük gözetiminin sonlandirmasi kapsaminda YGMlerce düzenlenmesi gereken tespit raporlari hk

Dilovasi Gümrük 	Müdürlügü: TASARRUFLU YAZI (20.01.2014/2325) Gümrük yönetmenliginin 181/5 inci maddesi kapsamina giren esyalarin gümrük 	gözetiminin sonlandirmasi kapsaminda YGMlerce düzenlenmesi gereken tespit 	raporlari hk


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 MEVZUAT HABERLERİ

Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2325
Yayım  Tarihi 20/01/2014 Yürürlüğe Giriş Tarihi 20/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (20.01.2014/2325)
Gümrük yönetmenliğinin 181/5 inci maddesi kapsamına giren eşyaların gümrük  gözetiminin sonlandırması kapsamında YGMlerce düzenlenmesi gereken tespit  raporları hk.(Dilovası Gümrük Müdürlüğü)


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlüğü

Dilovası Gümrük  Müdürlüğü

 

 

Sayı  :74838888.00.131.01.01/ASB-2325 20.01.2014

Konu :YGM uygulamaları

 

20.01.2014

 

Bölge Müdürlüğümüzden  alınan 15.01.2014 tarihli, 77-563 sayılı yazıda; Yetkilendirilmiş Gümrük  Müşavirlerinin iş ve işlemlerinin incelenmesine yönelik muhtelif denetim  raporlarında antrepolarda bulunan Gümrük yönetmenliğinin 181/5 inci  maddesi kapsamına giren eşyaların gümrük gözetiminin sonlandırması  kapsamında YGM’ lerce düzenlenmesi gereken AN6, AN8 raporlarının  düzenlenmediği ve antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüklerine gerekli  bildirimin yapılmadığı durumlarının tespit edildiği bildirilmiştir.

 

Bilindiği üzere 2  seri nolu gümrük genel tebliğinin  11. Maddesinde birinci fıkrasının 6 ve 8 inci bentlerinde;

 

6-) “AN6, özel  antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona  erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre  gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini”

 

8-) “AN8, genel  antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona  erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre  gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini kapsayacağı  düzenlendiğinden;

 

Sorumluluğunuzdaki  antrepolarda bulunan ve Gümrük Yönetmenliğinin 181/5 inci maddesi gereğince  gümrük yükümlülüğünün sonra ermesinden sonra ilgili kurumlarca kontrolleri  yapılarak eşya için söz konusu tespit raporlarının düzenlenmesi ve  Müdürlüğümüze bildirimde bulunulması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterilmesini tebliğen rica ederim.

 

İbrahim YÜCEL

Gümrük Müdürü

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc