Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.01.2014 tarihli 01651 sayili tasarruflu yazisi (Gürcistan plakali tasitlardan alinacak geçis ücreti hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.01.2014 tarihli 01651 sayili 	 tasarruflu yazisi (Gürcistan plakali tasitlardan alinacak geçis 	 ücreti hk.)


GÜMRÜK- DIŞ TİCARET MEVAZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.01.2014 tarihli 01651 sayılı  tasarruflu yazısı (Gürcistan plakalı taşıtlardan alınacak geçiş  ücreti hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 74428289 -120.02.GE
Konu : Gürcistan plakalı taşıtlardan  alınacak geçiş ücreti hk.
 
24.01.2014 /  01651
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 23.01.2014  tarihli ve 587 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda  gereğini rica ederim.

  Sefa EKİN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

EK:

- Yazı örneği (1 sayfa)

 

 

DAĞITIM.

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE  HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel  Müdürlüğü
 
Sayı : 73539914/235.01/
Konu : Gürcistan plakalı taşıtlardan  alınacak geçiş ücreti hk.
 
23.01.2014 / 00587
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Malumları olduğu üzere; "Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak  Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)" 7 Ağustos 2013 tarih ve  28731 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu  Tebliğ'in sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasında "Bu Tebliğin uygulanmasına  ilişkin olarak Ülkemizin taraf olduğu çok taraflı ve ikili anlaşmalar ve bu  anlaşmalar çerçevesinde yapılan protokol hükümleri saklıdır" hükmü yer  almaktadır.

Bu kapsamda, üyesi bulunduğumuz Uluslar arası Taşımacılık Forumu (TTF)  çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı Avrupa Konferansı (UBAK) sistemine üye  ülkelerin taşıtlarının UBAK İzin Belgeleri ile ülkemize yaptıkları ikili  taşımalar üçüncü ülke taşımaları ve ülkemiz üzerinden yaptıkları transit  taşımalardan hiçbir geçiş ücreti alınmamaktadır.

Ancak, Gürcistan tarafından UBAK İzin Belgeleri ile ülkelerinden transit  geçen Türk taşıtlarından 2001 leri yol yenileme adı altında geçiş ücreti  alınmakta olup, söz konusu ücretin kaldırılması konusunda Bakanlığımızca  yapılan girişimlerden bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır.

Bu cihetle, mütekabiliyet esası çerçevesinde, 01 Şubat 2014 tarihinden  itibaren Gürcistan plakalı taşıtlardan UBAK İzin Belgeleri ile ülkemiz  üzerinden yapılan boş-dolu transit taşımalar için gidiş ve dönüş için ayrı  ayrı 113 Dolar veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınması yönünde  U-Net otomasyon sisteminde gerekli tanımlama yapılmış olup, sözkonusu  uygulama ile ilgili olarak tüm Gümrük Müdürlüklerinizin bilgilendirilmesi  hususunda gereğini önemle arz ederim.

 

  Ali Rıza YÜCEULU
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc