Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: GENELGE (R.K.G.M.)(2013/19) Bilge Sistemi detayli beyan modülünde KDV matrahinin dogru bir sekilde hesaplanabilmesi için "Yurt Içi Diger Masraflar" adi altinda toplu olarak beyan edilen masraflarin ayri ayri beyan edilmesi hk.

small_gum-logo(273).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/19
Yayım Tarihi 10/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (R.K.G.M.)(2013/19)
Bilge Sistemi detaylı beyan modülünde KDV matrahının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için "Yurt İçi Diğer Masraflar" adı altında toplu olarak beyan edilen masrafların ayrı ayrı beyan edilmesi hk.


 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Genel Müdürlüğümüzce çıkarılmış bulunan "Yurt İçi Diğer Masraflar" konulu 2013-19  ayılı Genelge ekte gönderilmektedir. Söz konusu Genelge 11/12/2013 tarihi itibariyle uygulamaya geçirilecek olup, bilgi alınması ve bağlantınız Gümrük Müdürlüklerine gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

EK: 2013/19 sayılı Genelge.

 

 

Sultan KİBRİTOĞLU

Bakan a.

Daire Başkanı V

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 73421605 - 010.06.02

Konu : Yurt İçi Diğer Masraflar.

 

GENELGE

(2013/19)

 

Bilge Sistemi detaylı beyan modülünde KDV matrahının doğru bir şekilde  hesaplanabilmesi    için "Yurt İçi Diğer Masraflar" adı altında toplu olarak beyan edilen "Kaynak Kullanımını  Destekleme Fonu (KKDF)", "Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti", "Tahmil-Tahliye”, “Liman Giderleri” "Depolama Giderleri" ve "Banka Masrafları" gibi ödemelerin yükümlüler  tarafından ayrı ayrı beyan edilmesine olanak sağlayacak teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir;

 

1-Detaylı beyan modülü kalem ekranında finansal bilgiler bölümünde yer alan "Yurt İçi Diğer Masraflar" alanı yükümlülerce veri girişi yapılmasını teminen aşağıda yer alan bölümlere ayrılmış olup bu alanda toplu olarak beyan edilen giderler ilgili alana yazılmak suretiyle ayrı ayrı beyan edilecektir.

 

1.1- KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)

1.2- Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti

1.3- Tahmil-Tahliye

1.4- Liman Giderleri

1.5- Depolama Giderleri

1.6- Banka Masrafları

1.7 -Çevre Katkı Payı

1.8- Diğer

 

2-Detaylı beyan modülünde ana ekranda bulunan finansal bilgiler alanında, yurt içi masrafların toplamı tek kalem olarak beyan edilmeye devam edecek olmakla birlikte, kalemlerde yukarıda belirtildiği şekilde beyan edilecek olan yurtiçi masraflar toplamı, genel ekranda beyan edilen toplam tutardan az olmayacaktır.

 

3- CEVR1 [Çevre Katkı Payı(atık veya yakıt)] ve CEVR2 [Çevre Katkı Payı(hurda)] muafiyet kodlarından biri seçilmek suretiyle Bilge Sisteminin çevre katkı payı hesaplamasının sağlandığı ya da bu kodlardan biri seçilmeksizin 47 no.lu alanda çevre katkı payının beyan  edilen payı ile sistem tarafından hesaplanan ve/veya 47 no.lu alanda beyan edilen çevre katkı payı tutarının birbirine eşit olması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 Ziya ALTUNYALDIZ

 Bakan

 Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine