Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (05.12.2013/12528) ÖTV Kanunun eki (I) sayili listenin (A) cetvelindeki mallarin ithalinde Kismi Teminat ve Götürü Teminat uygulamalarinin kullanilmasinin mümkün bulunmadigi hk.(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 05/12/2013 tarihli 7198 sayili yazisi)

small_gum-logo(275).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 12528
Yayım Tarihi 06/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (05.12.2013/12528)
ÖTV Kanunun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki malların ithalinde Kısmi Teminat ve Götürü Teminat uygulamalarının kullanılmasının mümkün bulunmadığı hk.(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05/12/2013 tarihli 7198 sayılı yazısı)


 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlüğü


 

Sayı : 89595164-156.01-1911-12528

Konu : ÖTV 1A

 

06.12.2013

körfez Petro Kimya Gümrük Müdürlüğüne

 

 

Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 05.12.2013 tarihli, 7198 sayılı yazılarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bahse konu yazıda , 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan eşya için götürü teminat uygulaması hakkında ortaya çıkan suiistimal, kayıtdışılık ve yüksek oranda vergi kaçakçılığı riskini önlemek amacıyla 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile götürü teminat uygulamasının yürürlükten kaldırıldığı,

Ayrıca, 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile ÖTV Genel Tebliği Seri No: 1'de yer alan Götürü Teminatın, ÖTV Kanunun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki malların ithalinde kullanılması uygulaması yürürlükten kaldırılarak 21/11/2013 tarihli Gümrük Yönetmeliği değişikliğine paralel düzenlemenin yapıldığı,

 

Dolayısıyla, 4760 sayılı ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık alınacak teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığının yetkisinde olup söz konusu eşyaların ithalatında Kısmi Teminat ve Götürü Teminat uygulamalarının kullanılmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Bilgi alınmasını ve yazı doğrultusunda gereğini rica ederim.

Ali İhsan MERDANOĞLU

Bölge Müdürü a

Bölge Müdür Yrd.

(e-imzalıdır.)

 

EK: 1 Adet Yazı Örneği

 

DAĞITIM:                                                                       BİLGİ İÇİN:

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri                                        Risk ve Kontrol, EGRTTGV,

ASB,GİŞ,HİŞ,TK,Tasf.Hizm., Şubeleri

 

 

 

 


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.01.05-7198

Konu ; ÖTV 1A

05.12.2013

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası "(I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır." hükmünü amirdir.

Yine,1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası "ÖTV Kanununun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar banka teminat mektubunun veya Türk Lirası olarak nakit teminatın gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür." hükmünü amirdir.

28/11/2013 tarihinde yapılan değişikliğe kadar aynı tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü bendi "Gümrük vergileri için götürü teminat alınmasına ilişkin uygulama, (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki malların ithalinde vergi borcu olmayan mükellefler için de geçerlidir." Hükmünden dolayı götürü teminat uygulamasından yararlanma imkanı bulunmakta idi. Bununla birlikte (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinde ise götürü teminat uygulaması kullanılmamakta ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202. Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan eşya için götürü teminat uygulaması hakkında ortaya çıkan suiistimal, kayıtdışılık ve yüksek oranda vergi kaçakçılığı riskini önlemek amacıyla 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile götürü teminat uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile ÖTV Genel Tebliği Seri No: l'de yer alan Götürü Teminatın, ÖTV Kanunun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki malların ithalinde kullanılması uygulaması yürürlükten kaldırılarak 21/11/2013 tarihli Gümrük Yönetmeliği değişikliğine paralel düzenleme yapılmıştır.

Dolayısıyla, 4760 sayılı ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık alınacak teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığının yetkisinde olup söz konusu eşyaların ithalatında Kısmi Teminat ve Götürü Teminat uygulamalarının kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

 

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

EGE Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüği

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü