Gümrükler Genel Müdürlügü: Türkiyeye giriste Bitki Sagligi Kontrolleri hk. TASARRUFLU YAZI 03.01.2014 -00152

small_gum-logo(289).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih ve 00152 sayılı  tasarruflu yazısı (Türkiyeye girişte Bitki Sağlığı Kontrolleri  hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI
Gümrükler Genel  Müdürlüğü
 
Sayı: 74428289 -120.01.99 S 02
Konu: Türkiye'ye girişte Bitki  Sağlığı Kontrolleri
 
03.01.2014 / 00152
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜNE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ilişikte  gönderilen 02.01.2014 tarih 123 sayılı yazı ve ekleri ilişikte  gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Önder GÖÇMEN
  Bakan a.
  Daire Başkanı


EKLER:
1. Yazı ve ekleri (3 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
GIDA, TARIM VE  HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel  Müdürlüğü
 
Sayı: 22789549-010/123
Konu: Türkiye Gümrük Bölgesine  Girişte
Bitki Sağlığı Kontrolleri
 
GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel  Müdürlüğü)

Bakanlığımızca yürütülen Bitki Karantinası Yönetmeliği’nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı tarafından 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine  Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ” in uygulanmasına yönelik  hususlara ilişkin yer alan yazımız ile Bakanlığımıza bağlı birimlere  bildirilmiştir. Adı geçen tebliğ kapsamında yetkili gümrük müdürlüklerinin  bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  Nevzat BİRİŞİK
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

EK:
1- Yazı (2 sayfa)
 

T.C.
GIDA, TARIM VE  HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel  Müdürlüğü
 
Sayı: 22789549-010/123
Konu: Türkiye Gümrük Bölgesine  Girişte
Bitki Sağlığı Kontrolleri
 
… VALİLİĞİNE
(İl Gıda ve Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğü)

Bakanlığımızca yürütülen Bitki Karantinası Yönetmeliği’nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı tarafından 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi  Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini  Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine  Dair Tebliğ” in uygulanmasına yönelik hususları  aşağıda açıklanmıştır.

Tebliğ eki listelerde bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük  Bölgesine giriş yapacağı gümrük idareleri belirlenmiş olup, 05 Ocak 2014  tarihinde yürürlüğe girecektir. Bitki Karantina Yönetmeliğin de yapılan  değişiklik ile Yönetmeliğin Ek-6 (Giriş ve Çıkış Kapları) listesi  yürürlükten kaldırılmış giriş kapılarına ilişkin olarak söz konusu Tebliğe  atıfta bulunulmuştur.

Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yapılacak bitki ve bitkisel ürünler,n  bitki sağlığı kontrolleri Bitki Karantinası Yönetmeliği Madde 7’ye uygun  olarak giriş gümrüğünde tamamlandıktan ve uygunluk yazısı düzenlendikten  sonra ithalatı herhangi bir gümrük müdürlüğünden yapılabilecektir.

Buna göre:

1. 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife  pozisyonlarında yer alan orman ürünlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş  yapacağı gümrük idareleri söz konusu Tebliğin  Ek-2 listesinde belirlenmiştir. Bu ürünlerin bitki sağlığı  kontrolleri giriş gümrük idaresine yapılarak uygunluk/uygunsuzluk yazısı  düzenlenecektir.

2. Üretim ve çoğaltım materyalinin 2014/5 sayılı Ürün Güvenliği ve  Denetim Tebliği Ek-3 sayılı listesi Türkiye Gümrük  Bölgesine giriş yapacağı gümrük idareleri söz konusu Tebliğin Ek-3  listesinde belirlenmiştir. Bu ürünlerin bitki sağlığı kontrolleri giriş  gümrüğünde yapılarak uygunluk/uygunsuzluk yazısı düzenlenecektir. Ancak söz  konusu Tebliğin Madde-3/(3)’te belirtildiği gibi giriş gümrük idarelerinde  resmi kontrolleri tamamlanamayan üretim ve çoğaltım materyali Tebliğin Ek-3  listesinde belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara, Sakarya,  Yalova ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine transit edilerek resmi  kontrolleri buralarda gerçekleştirilecektir.

3. Orman ürünleri ile üretim ve çoğaltım materyali dışındaki bitki ve  bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapılacağı gümrük  idareleri söz konusu Tebliğin Ek-4 listesinde belirlenmiştir. Bu ile  izlerden,

a) Sadece bitki sağlığı kontrolüne tabi olan (2014/5 sayılı Ürün  Güvenliği ve Denetimi Tebliğin Ek-7 listesinde yer alanlar) ürünlerin  bitki sağlığı kontrolleri giriş gümrük idaresine yapılarak  uygunluk/uygunsuzluk yazısı düzenlenecektir.

b) Hem bitki güvenliği hem de bitki sağlığı kontrolüne tabi olan  (2014/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-2 ve Ek-7  listelerinin her ikisinde de bulunan ürünler) ürünlerin giriş gümrük  idaresine ve bitki sağlığı kontrolleri yapılarak uygun olanlar için  Bitki Sağlık Sertifikalarına kontrolü gerçekleştiren inspektör  tarafından aşağıda örneği verilen kaşe basılacaktır (uygun olmayanlar  için uygunsuzluk yazısı düzenlenecektir). Bitki sağlık Sertifikalarının  bir örneği alınarak ithalatçının evraklarına iliştirilerek muhafaza  edilecektir. Kaşeli ve imzalı Bitki Sağlık Sertifikasının aslı gıda  güvenirliği kontrollerine yetkili il müdürlüğüne ibraz edilmek üzere  ithalatçıya verilecektir. Gıda güvenirliği kontrolü yapacak birimler  kaşe basılmış Bitki Sağlık Sertifikasının asıl suretini aldıktan sonra  resmi kontrolleri gerçekleştirerek uygunluk/uygunsuzluk yazısı  düzenlenecektir.

Ayrıca; bitki sağlığı kontrolü giriş gümrük idaresinde tamamlanan  ürünler için gümrüğe sunulan Transit Beyannamesi veya Transit  Beyannamesi yerine geçen belge üzerine aşağıda örneği verilen kaşe  basılarak gümrükten geçişi bununla sağlanacak ve bu belgenin bir sureti  müracaat ………. muhafaza edilecektir.

KAŞE ÖRNEĞİ: 

 

 

 

  

Bitki Sağlığı Kontrolü Giriş
Kapısında Yapılmıştır

Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmzası :

4. Kara Gümrük Kapılarında yığılmaları önlemek için bitki  sağlığı kontrolleri sonucu uygun görülen ürünlerin firmaya hitaben  düzenlenen uygunluk yazıları resmi kontrolü gerçekleştiren inspektör  tarafından imzalanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  Prof.Dr.İrfan EROL
  Bakan a.
  Genel Müdür


DAĞITIM :
1- 81 İl Valiliği
2- Zirai Karantina Müdürlükleri