Gümrükler Genel Müdürlügü: Güney Kore derogasyon kapsaminda kota düsümü BILGE sisteminde GKDER muafiyet kodu hk. TASARRUFLU YAZI 09.01.2014 -00500

small_gum-logo(293).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.01.2014 tarih ve 00500 sayılı  tasarruflu yazısı (Güney Kore derogasyon kapsamında kota düşümü  BİLGE sisteminde GKDER muafiyet kodu hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
ACELE
 
Sayı: 38850468-722.01.01.KOR
Konu: Güney Kore-Derogasyon
 
09.01.2014 / 00500

DAĞITIM

İlgi: a) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2013 tarihli ve 4101 sayılı yazısı.

b) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarihli ve 4257 sayılı yazısı.

c) 27.12.2013 tarih ve 22759 sayılı yazımız.

İlgi (c)'de kayıtlı yazımızda, Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)  Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili olarak; 5205, 5408 ve 5510 tarife  pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın anılan STA kapsamında ithal edilmesi  esnasında, söz konusu Yönetmeliğin II sayılı Ekinde G. Kore menşeli  olup-olmadığına yönelik yer verilen menşe kurallarının yerine, II(a) sayılı Ekinde yer verilen daha esnek  menşe kurallarının esas alınması suretiyle, her bir tarife pozisyonu için  yıllık 200 tonla sınırlı olan "menşe derogasyonu" kapsamında ithalat  yapılmasının talep edilmesi halinde yükümlülerce 1.1.2014 tarihinden  itibaren BİLGE sisteminde ''GKDER'' muafiyet kodu seçilerek işlem yapılması  gerektiği bildirilmişti.

Bahse konu derogasyon uygulamasından yararlanılabilmesi için BİLGE  Sisteminde, belirlenen tarife pozisyonlarında "GKDER" muafiyet kodu ile  birlikte ''KORE'' uluslararası anlaşma kodunun da seçilmesi gerekmekte olup  ancak bu durumda ''ilk gelen ilk alır'' prensibi ile her bir tarife  pozisyonu için belirlenen 200 tonluk kota düşümünün takibi  sağlanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız tekstil ithalatına yetkili gümrük  müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

  Mustafa GÜMÜŞ
  Genel Müdür Yrd. V.

 

Dağıtım:

İstanbul, Uludağ, Orta Akdeniz, Ege, Orta Anadolu,

GAP, Doğu Akdeniz ve Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri