Milli Savunma Bakanligi: 5201 Sayili Kanun Geregince Kontrole Tâbi Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayici Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere Iliskin Liste (2014 Yili Kontrole Tabi Malzeme Listesi) (25.01.2014 T. 28893 R.G.) 2014 yili kontrole tabi malzeme listesi

small_milli-savunma-bakanligi-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Milli  Savunma Bakanlığı Sayı 28893
Yayım  Tarihi 25/01/2014 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 25/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28893

5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2014 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) (25.01.2014 T. 28893 R.G.)
2014 yılı kontrole tabi malzeme listesi


 

Millî Savunma Bakanlığından:

5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ HARP ARAÇ VE

GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK

PARÇALAR, PATLAYICI MADDELER VE BUNLARA

AİT TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN LİSTE

(2014 YILI KONTROLE TABİ MALZEME LİSTESİ)

(25.01.2014 T. 28893 R.G.)

MADDE 1 – Aşağıda ana başlıklar altında belirtilen Kontrole Tâbi Liste kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi ile ihracat ve ithalatına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılacaktır.

 

KTL

MD.

NU.

MADDE

İÇİNDE YER

ALABİLECEĞİ

GTİP GRUBU

1.

NAMLULU SİLÂHLAR:

1.a.

Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli  tabancalar ve bunların ana parçaları (gövde/çerçeve, sürgü/kapak  takımı/üst gövde, namlu, toplu tabancalar için  top/hazne/silindir, mekanizma komplesi ve tetik tertibatı) ile  balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip  tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu)

 

9302.00.00.00

9305.10.00.00

-

-

1.b.

Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler,  keskin nişancı tüfekleri, yivli setli av tüfekleri ve bunların  ana parçaları (gövde/çerçeve, kapak takımı/üst gövde, namlu,  mekanizma komplesi, şarjör komplesi ve tetik tertibatı) ile  balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip  tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu)

 

Not: Yivsiz av tüfekleri, nişancılık eğitiminde kullanılan  tüfekler, spor amaçlı kullanılan tüfekler ve parçaları hariç.

9301.90.00.00

9303.20.95.00

9305.20.00.90.00

9305.91.00.00

-

-

1.c.

Bombaatarlar (Roket  Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcılar, Torpil Tüpleri  ve benzeri fırlatıcılar dâhil) ve bunların ana parçaları (namlu,  tetik tertibatı, gövde, nişangâh/optik nişangâh).

 

9301.20.00.00

9305.91.00.00

-

-

1.ç.

Yivli ve  yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve  nişangâhları.

 

9301.10.00.00
 

9305.91.00.00

-

-

 

1.d.

Her çap ve  model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların ana parçaları  (namlu, kama, kama payı, v.b) ile bu silahlarda kullanılan  namlucuk aparatı.

 

9301.10.00.00
 

9305.91.00.00

-

-

 

2.

TAKTİK  ARAÇLAR:

2.a.

Tanklar,  tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları,  zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı silah taşıyıcı araçlar.

 

8710.00

9301

-

-

2.b.

Bu araçlara  takılan her türlü silahlar, kama kompleleri, zırh, otomatik/yarı  otomatik doldurucu, kule, namlular ve bu silah sistemlerine ait  atış kontrol sistemleri.

 

8710.00

9301

-

-

2.c.

Üzerinde askerî ekipman (silah,  komuta kontrol düzeneği, elektronik harp ve elektronik karşı  tedbir sistemleri v.b) bulunan askerî amaçlı her türlü  tekerlekli taktik araçlar.

 

8701

8702

8703

8704

8705

8710

-

-

2.ç.

Askerî amaçlı tank çekiciler, tank taşıyıcılar ve kurtarıcı  araçlar.

 

8701

8704

8705

-

-

2.d.

Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı  sahalarda geçit açma sistemleri.

 

8705

8701

8710

-

-

2.e.

Her türlü silah platformları ve platform araçları.

 

8705

8701

-

-

2.f.

Askerî amaçlı insansız kara araçları.

 

8701

8705.90

-

-

2.g.

Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları ve ana parçaları ile  köprü kurma botları.

 

8705.90.80.90.18

8907

8905.90.90.00

8905.90.10.00

-

-

3.

ASKERÎ PATLAYICILAR VE PİROTEKNİK MALZEME:

3.a.

Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan her türlü  mühimmat ve bunlara ait ana parçalar ile sevk maddesi (Kara  barut hariç olmak üzere Topçu mühimmat Sevk Barutları, Hafif  Silah Mühimmatı Sevk Barutları, Özel Amaçlı Sevk Barutları vb.)  ve patlayıcılar.

9306.30.10.10

9306.30.10.90

9306.30.30.00

9306.21.00.00

9306.90.10.00

9306.90.90.00.00

-

-

3.b.

Harp silahlarına ait olan her türlü tapalar.

9306.90.10.00

-

-

3.c.

Tahrip amaçlı kullanılan her türlü askerî patlayıcı malzemeler  (bomba, el bombası, sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi)  ile bunlara ait ana parçalar (kapsül, ecza, yemleme, buster, detanatör ve  ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde.)

9306.90.10.00

9306.90.90.00

-

-

3.ç.

Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme.  (ışık, ses, gaz, duman oluşturan piroteknik malzemeler,  askerî maksatlı işaret fişekleri, askerî maksatlı sis  işaretleri/ fişekleri, fitiller, infilak fitilleri veya infilak  kapsülleri; ateşleyici maddeler elektrikli infilak ettirici  maddeler.)

3604.90.00.00

3604.90.00.00

3604.90.00.00

3603.00

-

-

3.d.

Roket ve füze yakıtları ile sevk fişekleri.

3606.90.10.90

3606.90.90.00

-

-

4.

ROKETATAR, ROKET, FÜZELER VE TORPİDOLAR:

4.a.

Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidolar ile bu  sistemlere ait ana parçalar (Roket motoru, harp başlığı, güdüm  sistemi, arayıcı başlık, kuyruk komplesi/yönlendiricili kanatlar  dâhil olmak üzere kontrol sistemi, gövde, tapa ve ateşleyiciler,  algılayıcılar)

9306.90.10.00

8411

8412

-

-

4.b.

Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidoların  fırlatılmasında kullanılan sistemler ve bunların ana parçaları  (Fırlatma platformu, namlu, lançer,  atış kontrol sistemi).

9301.20.00.00

9305.91.00.00

-

-

 

 

5.

KİMYASAL, BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLÂHLAR:

5.a.

Bu silahlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip maddesi,  mühimmat ve bu silahların yerleştirilmesi ve taşınması,  fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.

9301.20.00.00

9305.91.00.00

-

-

5.b.

Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve  nükleer maddelere karşı koruyucu malzemeler/sistemler, maske ve  süzgeçler, bunlara ait filtreler ile koruyucu melbusatlar.

 

 

Not: Bireysel kullanım için gaz maskesi ile silah sisteminde  kullanılan bu tip teçhizat aynı GTİP'le numaralandırılmıştır.

 

9020.00.00.00.12

9020.00.00.00.18

8421.39.20.90

6113.00.10.00

6210.10.98.00

6113.00.90.00

6210.10.10.00

6210.40.00.00

6210.40.00.00

6210.50.00.00

6210.50.00.00

-

-

6.

ASKERÎ HAVA ARAÇLARI:

6.a.

Askerî amaçlı her çeşit hava araçları (uçak, helikopter,  insansız hava araçları, dronlar,  balonlar, planörler, v.b), bu hava araçlarında kullanılabilen  her türlü harp sistemleri,

 

9301

8802.11

8802.12

8802.20.00.90

8802.30.00.90

8802.40.00.90

8801.00.10.00

8801.00.90.00

-

-

6.b.

Askerî hava araçlarının yapısal parçaları (yatay ve dikey stablize,  komple kuyruk, kanatçık, flap, spar,  komple kanat, longeron, bulkhead,  gövde),

 

8803

(8803.90.10.00.00 hariç)

-

-

6.c.

Askerî hava araçlarının gösterge-telsiz-radar sistemleri  (seyrüsefer alet ve cihazları, pusulalar, radar cihazları ve  uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dâhil olmak üzere tüm  telsiz cihazları, v.b),

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8543.70

9014

-

-

6.ç.

Askerî hava araçlarının motorları (turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft,  pistonlu v.b) ve bu motorlara ait her türlü sıcak kısım  parçaları (yanma odası, türbin, türbinpalesi,  türbin diski, türbin nozul,  v.b) ve soğuk kısım parçaları (kompresör, kompresör diski ve palesi v.b),

8407.10.00.90

8409.10.00.90.00

8411.11

8411.12

8411.21

8411.22

8411.91.00.90.00

8412.10.00.90.00

8412.90.20.90

8414.80

8414.90

-

-

6.d.

Askerî amaçlı hava araçlarının iniş takımları ve bunların  parçaları, pervaneler, rotorlar ve bunların parçaları, fırlatma  cihazı ve tertibatları.

 

8803.20.00.00.00

8803.10.00.00.00

8805.10.10.00.11

-

-

6.e.

Karşı Tedbir Mühimmatları ve bunların fırlatma sistemleri (dispenser)  dâhil olmak üzere askerî hava araçlarına takılan her türlü silah  sistemi, donanımı ve mühimmatı.

9306.90.10.00.00

9301.20.00.00.00

-

-

6.f.

Bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip  cihazları.

9013.10

9014

8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)

-

-

6.g.

Bu vasıtalarda kullanılan diğer özel amaçlı askerî mekanik,  elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.

8471.49

8528.59

9013.10

9013.20
 

9014

-

-

7.

SU ÜSTÜ VE SU ALTI SAVAŞ GEMİLERİ:

7.a.

Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş  gemileri ve platformlar. (askerî maksatlı şişirilebilir sallar  dâhil)

 

8906.10.00.00

8905.90.00.00

8905.90.10.00

8907.10.00.00

8907.90.00.00

8907.90.00.00

-

-

7.b.

Bunlarda kullanılan silah, atış kontrol ve komuta kontrol  sistemleri ile akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcılar.

9301

-

-

7.c.

Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer özel  mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar  ile zırh malzemesi.

8471.49

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8528.59

8543.70

9005

9013.10

9013.20

9014

-

-

7.ç.

Askerî kullanım için özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her  türlü bot.

8903

(8903.91

8903.99.10.00

8903.99.91.00

8903.99.99.00 hariç)

-

-

7.d.

Askerî amaçlı insansız su üstü ve su altı deniz araçları.

8905.90

8906.90.10.00

8906.90.91.00

8909.90.99.00

-

-

 

 

8.

ASKERÎ KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMLERİ:

8.a.

Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET) Elektronik Destek  (ED), Elektronik Koruma (EK), sistem ve teçhizatı ile bu  sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini  artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve  simülasyon sistemleri.

8471.49

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8543.70

9013.20

9014

9301

-

-

8.b.

Askerî amaçlı ve/veya emniyetli (kriptolu)  telli ve telsiz muhabere sistem ve cihazları (Bu cihazlara ait  kulaklık, mikrofon takımları, aksesuarlar ve bataryalar hariç)

8517

8543.70.90.00

-

-

8.c.

Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve  ses emniyet cihazları.

 

8543.70.90.00

-

-

8.ç.

Lazer ve mikrodalga kaynaklı her türlü silah ve askerî  haberleşme sistemleri.

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

9013.20

9301

-

-

8.d.

Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler.

 

9406.00.38.00

9406.00.80.40

9406.00.80.90

8609

-

-

8.e.

Askerî keşif gözetleme, bunların kayıt cihazları, radar ve ekipmanları ile  dost ve düşman tanıma ve tanıtma sistemleri.

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8519.89

(8519.89.11 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

9005

9013.10

-

-

8.f.

Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar.

(Askerî maksatlı olmayanlar ve kayıt yapılmamış olanlar hariç)

8523

8.g.

Her türlü askerî amaçlı eğitim simülatörleri ve  simülasyonları.

8805.21.00.00

8805.29

9.

ASKERÎ AMAÇLI HAVA VE UZAY SİSTEMLERİ:

9.a.

Askerî amaçlı olan uzay araçları (uydular dâhil), uydu  sistemleri, taşınabilir/sabit uydu yer terminalleri ile bu  sistemlere ait uzay ve yer teçhizatı. (Askerî maksatlı olan uzay  araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçları,  Roket-fırlatma rampaları ve kuleleri, alıcı cihazı bulunan  verici cihazlar, uydu radyolink alıcı ve verici antenleri.)

8802.60.10.00

8802.60.90.00

9301.20.00.00.00

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8525.60

8529.10.69.90

-

-

9.b.

Uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm  amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah sistemleri.

 

8517.69

(8517.69.90.90.21

8517.69.20.00.00 hariç)

8526

(8526.92.00.10.00

8526.92.00.20.00

8526.92.00.90.11

8526.92.00.90.13 hariç)

8543.70

9013.10

9014

9301

-

-

 

 

 

10.

ASKERÎ KEŞİF, GÖZETLEME VE TESPİT SENSÖRLERİ, COĞRAFİ KONUM  BELİRLEME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ:

10.a.

Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel Seyrüsefer  Sistemleri) ile emniyetli (kriptolu)  GPS (Coğrafi Konum Belirleme) cihazları ile diğer koordinat  belirleme yer ve yön tespit cihazları.

 

9014

8526.10.00.00

8526.91

8526.92.00.90.19

-

-

10.b.

Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan  tevcih, atış kontrol ve gözetleme alet ve cihazları. (Askerî  maksatlı teleskobik dürbün,  teleskop, periskop, dürbün,  askerî  maksatlı termal kameralar, v.b)

 

9005

9013.10

8525.80.19.00

8525.80.91.00

8525.80.99.00

-

-

10.c.

Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tespit sistemleri ve  mayın dedektörleri.

8543.70.90.00.11

8543.70.90.00.19

-

-

 

10.ç.

Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar  ve lazer hedef tespit sistemleri.

9013.20

-

-

 

10.d.

Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile gece görüş dürbün ve  cihazlarında kullanılan askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı  tüpler, dedektörler ve dedektörlerin okuma  devreleri.

8540.20.80

8529.90.65.90.00

-

-

 

10.e.

Askerî amaçlı görüntü işleme sistemleri.

9013.80

-

-

 

11.

DİĞER ASKERİ MALZEME VE CİHAZLAR:

11.a.

Askerî amaçlı, balistik koruma özellikli (%85 veya daha yüksek  saflıkta ve 60 mikrometre veya daha küçük tane boyutlu) Bor/Borkarbür,  Silisyum Karbür, Titanyum Diborür ve  Alümina bileşikleri.

 

Not: Belirtilen teknik özelliklere haiz olmayanlar ile sivil  amaçla kullanılan malzemeler için MSB.lığı izni  aranmaz, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bak.lığının  görüşleri esas alınır.

 

2528.00.00.00.00

2849.90.10.00

2849.20.00.00

2850.00.90.00.00

-

-

11.b.

Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen (görülemeyen)  kumaş/ağ.

 

5608.19.90

5602

5603

5903

5906

5907

-

-

11.c.

Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik teknolojileri (Radar  Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu Yapılar, Radar Kesit Alanı  Tahmin Yazılım Kodları,Infrared/Gözle  Görülür/Akustik/ Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile  her türlü İz Tahmini Yazılım Kodları).

-

12.

DİĞER HUSUSLAR:

12.a

Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma  uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (cıvata, somun,  vida, conta, o-ring, boya v.b.) ile ticari maksatlı tedarik  edilebilen bilgisayar donanımları Kontrole Tâbi Liste kapsamında  değildir.

  

-

12.b

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp  maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi taraf  olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.

 

-

12.c

KTL'de tanımlı  GTİP numarası ile malzeme arasında çelişki olması durumunda  "Malzemenin niteliği ile Kullanım Amacı" göz önünde  bulundurularak, GTİP uyumsuzluklarında Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı görüşleri esas alınacaktır.

 

-

12.ç

KTL'de tanımlı  malzemeler ile çelişki yaratabilecek çift kullanımlı  malzemelerde "Malzemenin niteliği ile Kullanım Amacı" göz önünde  bulundurularak Ekonomi Bakanlığı görüşleri esas alınacaktır.

 

-

13.

TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI İHRACAT KONTROL  REJİMLERİNDE BELİRTİLEN  ASKERÎ MALZEME VE CİHAZLAR:

13.a.

Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamında FTKR kılavuzu  ile Ekipman, Teknoloji ve Yazılım Eki'nin yürürlükteki son versiyonunun kontrolünü  öngördüğü malzeme ve teknolojiler.

Not: Söz konusu Listeye www.mtcr.info/english/annex.html  adresinden ulaşılabilmektedir.

-

13.b

Wassenaar Düzenlemesi  (WD) kapsamında güncelleştirilen Mühimmat Listesinin kontrolünü  öngördüğü malzeme ve teknolojiler.

 

Not:

 

1. Söz konusu Listeye www.wassenaar.org/controllist/ index.html  adresinden ulaşılabilmektedir.

 

2: KTL’de tanımlı  malzemelerin haricinde, FTKR ve WD kapsamındaki anılan  listelerde yer alan ana sistemlere takılabilen her türlü  malzeme/parça ihracat/ithalat işlemlerinde dikkate alınır.

 

-

 

 

 

 

 

MADDE 2 – Bu Liste yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Liste hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.