Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.01.2014 tarih ve 1713 sayili tasarruflu yazisi (Bazi BTB lerin iptal sebepleri hk.)

small_gum-logo(300).jpg


GÜMRÜK- DIŞ TİCARET MEVAZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.01.2014 tarih ve 1713 sayılı  tasarruflu yazısı (Bazı BTB lerin iptal sebepleri hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK ve  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı :
Konu :
 
24.01.2014 /  1713
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 08/01/2014 tarih ve  1203 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca yapılan incelemeler neticesinde;

TR340000130252 referans nolu BTB konusu eşyanın mikroişlemci,  aritmetik mantık birimi, komut dekoderi, program sayacı, kontrol birimi, RAM  bellek, analog/dijital giriş-çıkışlara sahip bir kontrolör olduğu, bir  eşyanın 85.37 pozisyonunda yer alabilmesi için pozisyon metninde belirtilen  'Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36  pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar,  panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda yer  alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol cihazları  (85.17 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç)' özellikte olması gerektiği,  söz konusu cihazın bu özelliği haiz olmadığından, eşyanın içerdiği donanım  dikkate alındığında 8542.31 'İşlemciler ve kontrolörler  (bellekler,dönüştürücüler,mantık devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama  devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın):' pozisyonunda;

TR340000130100 referans nolu BTB'nin düzenlenirken 61.Fasıl 6 (a)  notundaki 'Bebek giyim eşyası tabirinden boyu 86 cm'yi geçmeyen eşya'  anlaşılır ifadesinin dikkate alınmadığı ve bu durumun eşyanın tarifesini  değiştirebileceği anlaşıldığından,

TR340000130258 referans nolu BTB konusu eşyanın elektrik  bağlantıları,prizler,fan,termostat ve raflar bulunan bir kabinden oluştuğu  ve içerisinde bir bilgi işlem birimi ihtiva etmediğinden 8537.10.99.00.19  GTİP'inde,

TR160000130018 referans nolu BTB konusu eşyanın elektronik entegre  devre olarak sınıflandırılmış olmakla birlikte, eşyanın bir çok entegre  devrenin bir arada olduğu bir baskı devre kartı olduğu, eşyanın gördüğü  işlev itibariyle kombinin donanımını kontrol etmekte yani fan, pompa, vana  vb. parçaların çalıştırılıp kapatılması diğer bir ifadeyle elektriğin  kontrol ve dağıtımında kullanılması nedeniyle 85.37 pozisyonunda,

TR340000130179 referans nolu BTB konusu eşyanın 8471.30.00.00.00  pozisyonunda portatif otomatik bilgi işlem makinesi olarak  sınıflandırıldığı, 8471.30 alt pozisyonu açıklama notunda ''Dışarıdan bir  elektrik kaynağı olmaksızın işlem görebilir'' ifadesinin yer aldığı, söz  konusu eşyanın sabit bir kaynaktan gelen enerjiyle çalıştığı (otobüs vb.  Araç koltuklarının arkasına takıldığından) dikkate alındığında bu pozisyonda  yer almasının mümkün olmadığı, eşyanın merkezi sistemden gelen bilgiler  çerçevesinde yolcunun müzik dinlemesi resim-video görüntülemesi oyun oynama  gibi işlemleri yapabildiği dokunmatik bir ekrana sahip multimedya cihazı  olduğu anlaşıldığından 85.28 pozisyonunda

Sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla söz konusu BTB'ler Gümrük Kanunun 9.maddesinin 5/c  fıkrası hükmünce 22/01/2014 tarihinde iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve ilgililere gerekli bildirimin yapılması hususunda  gereğini rica ederim.

 

  Filiz KARADEMİR
  Daire Başkanı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri