Ihracatçi Birlik aidatini ödemeyenler, üyelikleri askiya alinacak

small_DUYURU(53).jpg


Sayın Üyemiz,
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında "Her yılın Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.” hükmü yer almaktadır.
 
Bu itibarla, yıllık aidatınızın süresi içinde ödenmemesi nedeni ile üyeliğiniz yukarıda bahse konu hüküm gereği askıya alınmıştır.
 
Diğer taraftan, yıllık aidat borcunuzu aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yatırmanız halinde üyeliğiniz tekrar aktif hale getirilebilecektir. Borcunuz 2013 yılı veya öncesine ait ise üyeliğinizin açılması için mevcut borcunuza 2014 yılı aidatı olan 100 TL.'yi de ilave ederek ödeme yapmanız gerekmektedir.
 
Bilgileri rica olunur.
 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
 
 
 
DİKKAT:
İlgili ödemeler yapıldı ise bu duyuruyu dikkate almayınız!
 
 
 
NOT:
1. Üye aidatınızı, birliğimiz veznelerine yatırabilir ya da Vakıflar Bankası Şirinevler/İST.Şubesi nezdindeki (Şube Kodu:282) TR060001500158007260016147 no.lu hesabımıza, "HAVALE MASRAFI ÖDENMEKSİZİN" havale edilebilir. Bankaya müracaatlarınızda alıcı adının kısaltma yapılmadan "İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ” olarak yazılması, ayrıca banka dekontunun bu mektup ile birlikte birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
2. Firmanıza ait üye aidatını banka kanalı ile göndermeniz halinde Birlik sicil numarası, vergi numarası ve firma ismi açıkça belirtilmelidir.
3. Firmanıza ait güncel vergi numarası, vergi dairesi, adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerini 0212 454 08 08 numaralı faksımıza bildirebilirsiniz.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Üyelik Servisi
Tel:
0212 454 06 52 veya 454 05 29
Faks: 0212 454 05 01 / 02
E-posta: uyelik@iib.org.tr