Millî Savunma Bakanligi: 5201 Sayili Kanun Geregince Kontrole Tâbi Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayici Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere Iliskin Liste (2014 Yili Kontrole Tabi Malzeme Listesi) (25.01.2014 t. 28893 s. R.G.)

small_milli-savunma-bakanligi-logo(1).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Harp Araç ve Gereçleri  ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayıcı  Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2014 Yılı  Kontrole Tabi Malzeme Listesi) (25.01.2014 t. 28893 s. R.G.)

Millî Savunma Bakanlığından:

MADDE 1 – Aşağıda ana başlıklar altında belirtilen Kontrole Tâbi  Liste kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi ile ihracat ve ithalatına  ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi  dâhilinde yapılacaktır.

KTL MD. NU. MADDE İÇİNDE YER ALABİLECEĞİ GTİP GRUBU
1. NAMLULU SİLÂHLAR:
1.a. Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar,  makineli tabancalar ve bunların ana parçaları (gövde/çerçeve,  sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu tabancalar için  top/hazne/silindir, mekanizma komplesi ve tetik tertibatı) ile  balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip  tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu) 9302.00.00.00 
9305.10.00.00
 -
 -
1.b. Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli  setli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, yivli setli av tüfekleri  ve bunların ana parçaları (gövde/çerçeve, kapak takımı/üst gövde,  namlu, mekanizma komplesi, şarjör komplesi ve tetik tertibatı) ile  balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip  tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu) Not: Yivsiz av tüfekleri,  nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler, spor amaçlı kullanılan  tüfekler ve parçaları hariç. 9301.90.00.00 
9303.20.95.00
9305.20.00.90.00
9305.91.00.00 
-
-
1.c. Bombaatarlar (Roket Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El  Bombası Atıcılar, Torpil Tüpleri ve benzeri fırlatıcılar dâhil) ve  bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı, gövde,  nişangâh/optik nişangâh). 9301.20.00.00
9305.91.00.00 
-
-
1.ç. Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve  bunların namlu ve nişangâhları. 9301.10.00.00 

9305.91.00.00
-
-

1.d. Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve  bunların ana parçaları (namlu, kama, kama payı, v.b) ile bu  silahlarda kullanılan namlucuk aparatı. 9301.10.00.00
9305.91.00.00 
-
-
2. TAKTİK ARAÇLAR:
2.a. Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı  muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı silah  taşıyıcı araçlar. 8710.00 9301 
-
-
2.b. Bu araçlara takılan her türlü silahlar, kama  kompleleri, zırh, otomatik/yarı otomatik doldurucu, kule, namlular  ve bu silah sistemlerine ait atış kontrol sistemleri. 8710.00 9301 
-
-
2.c. Üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol  düzeneği, elektronik harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri v.b)  bulunan askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar. 8701 8702 8703
8704 8705 8710 
-
-
2.ç. Askerî amaçlı tank çekiciler, tank taşıyıcılar ve  kurtarıcı araçlar. 8701 8704 8705
-
-
2.d. Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar,  mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri. 8705 8701 8710 
-
-
2.e. Her türlü silah platformları ve platform araçları. 8705 8701 
-
-
2.f. Askerî amaçlı insansız kara araçları. 8701 8705.90 
-
-
2.g. Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları ve ana  parçaları ile köprü kurma botları. 8705.90.80.90.18 
8907
8905.90.90.00 
8905.90.10.00 
-
-
3. ASKERÎ PATLAYICILAR VE PİROTEKNİK  MALZEME:
3.a. Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan  her türlü mühimmat ve bunlara ait ana parçalar ile sevk maddesi  (Kara barut hariç olmak üzere Topçu mühimmat Sevk Barutları, Hafif  Silah Mühimmatı Sevk Barutları, Özel Amaçlı Sevk Barutları vb.) ve  patlayıcılar. 9306.30.10.10 
9306.30.10.90
9306.30.30.00 
9306.21.00.00
9306.90.10.00
9306.90.90.00.00 

-
3.b. Harp silahlarına ait olan her türlü tapalar. 9306.90.10.00 
-
-
3.c. Tahrip amaçlı kullanılan her türlü askerî patlayıcı  malzemeler (bomba, el bombası, sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı  gibi) ile bunlara ait ana parçalar (kapsül, ecza, yemleme, buster,  detanatör ve ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde.) 9306.90.10.00 
9306.90.90.00 
-
-
3.ç. Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî  piroteknik malzeme. (ışık, ses, gaz, duman oluşturan piroteknik  malzemeler, askerî maksatlı işaret fişekleri, askerî maksatlı sis  işaretleri/ fişekleri, fitiller, infilak fitilleri veya infilak  kapsülleri; ateşleyici maddeler elektrikli infilak ettirici  maddeler.) 3604.90.00.00 
3604.90.00.00 
3604.90.00.00 
3603.00 
-
-
3.d. Roket ve füze yakıtları ile sevk fişekleri. 3606.90.10.90
3606.90.90.00 

-
4. ROKETATAR, ROKET, FÜZELER VE  TORPİDOLAR:
4.a. Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve  torpidolar ile bu sistemlere ait ana parçalar (Roket motoru, harp  başlığı, güdüm sistemi, arayıcı başlık, kuyruk  komplesi/yönlendiricili kanatlar dâhil olmak üzere kontrol sistemi,  gövde, tapa ve ateşleyiciler, algılayıcılar) 9306.90.10.00
8411 8412 
-
-
4.b. Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve  torpidoların fırlatılmasında kullanılan sistemler ve bunların ana  parçaları (Fırlatma platformu, namlu, lançer, atış kontrol sistemi). 9301.20.00.00 
9305.91.00.00 -
 -
5. KİMYASAL, BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE  NÜKLEER SİLÂHLAR:
5.a. Bu silahlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip  maddesi, mühimmat ve bu silahların yerleştirilmesi ve taşınması,  fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler. 9301.20.00.00
9305.91.00.00 
-
-
5.b. Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik,  radyolojik ve nükleer maddelere karşı koruyucu malzemeler/sistemler,  maske ve süzgeçler, bunlara ait filtreler ile koruyucu melbusatlar.  Not: Bireysel kullanım için gaz maskesi ile silah sisteminde  kullanılan bu tip teçhizat aynı GTİP'le numaralandırılmıştır. 9020.00.00.00.12
9020.00.00.00.18 
8421.39.20.90
6113.00.10.00 
6210.10.98.00 
6113.00.90.00 
6210.10.10.00 
6210.40.00.00 
6210.40.00.00 
6210.50.00.00 
6210.50.00.00 
-
-
6. ASKERÎ HAVA ARAÇLARI:  
6.a. Askerî amaçlı her çeşit hava araçları (uçak,  helikopter, insansız hava araçları, dronlar, balonlar, planörler,  v.b), bu hava araçlarında kullanılabilen her türlü harp sistemleri,  9301 
8802.11
8802.12 
8802.20.00.90
8802.30.00.90 
8802.40.00.90 
8801.00.10.00 
8801.00.90.00 
-
-
6.b. Askerî hava araçlarının yapısal parçaları (yatay ve  dikey stablize, komple kuyruk, kanatçık, flap, spar, komple kanat,  longeron, bulkhead, gövde), 8803 
(8803.90.10.00.00 hariç) 
-
-
6.c. Askerî hava araçlarının gösterge-telsiz-radar  sistemleri (seyrüsefer alet ve cihazları, pusulalar, radar cihazları  ve uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dâhil olmak üzere tüm  telsiz cihazları, v.b), 8517.69 
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)
8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç)
8543.70 
9014 
-
-
6.ç. Askerî hava araçlarının motorları (turbofan,  turbojet, turboprop, turboshaft, pistonlu v.b) ve bu motorlara ait  her türlü sıcak kısım parçaları (yanma odası, türbin, türbin palesi,  türbin diski, türbin nozul, v.b) ve soğuk kısım parçaları  (kompresör, kompresör diski ve palesi v.b), 8407.10.00.90
8409.10.00.90.00 
8411.11 8411.12 
8411.21 8411.22
 8411.91.00.90.00 
8412.10.00.90.00 
8412.90.20.90
8414.80 
8414.90
 -
 -
6.d. Askerî amaçlı hava araçlarının iniş takımları ve  bunların parçaları, pervaneler, rotorlar ve bunların parçaları,  fırlatma cihazı ve tertibatları. 8803.20.00.00.00 
8803.10.00.00.00 
8805.10.10.00.11 
-
-
6.e. Karşı Tedbir Mühimmatları ve bunların fırlatma  sistemleri (dispenser) dâhil olmak üzere askerî hava araçlarına  takılan her türlü silah sistemi, donanımı ve mühimmatı. 9306.90.10.00.00
9301.20.00.00.00 
-
-
6.f. Bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef  takip cihazları. 9013.10
9014
8526 
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00 
8526.92.00.90.11 
8526.92.00.90.13 hariç) 
-
-
6.g. Bu vasıtalarda kullanılan diğer özel amaçlı askerî  mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar. 8471.49
8528.59
9013.10 
9013.209014
-
-
7. SU ÜSTÜ VE SU ALTI SAVAŞ GEMİLERİ:
7.a. Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve  sınıftaki savaş gemileri ve platformlar. (askerî maksatlı  şişirilebilir sallar dâhil) 8906.10.00.00
8905.90.00.00
8905.90.10.00 
8907.10.00.00 
8907.90.00.00 
8907.90.00.00 
-
-
7.b. Bunlarda kullanılan silah, atış kontrol ve komuta  kontrol sistemleri ile akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcılar. 9301 
-
-
7.c. Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer  özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar  ile zırh malzemesi. 8471.49
8526 
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00
8526.92.00.90.11 
8526.92.00.90.13 hariç) 
8528.59
8543.70 
9005 9013.10
9013.20 9014 
-
-
7.ç. Askerî kullanım için özel olarak tasarlanmış veya  uyarlanmış her türlü bot. 8903 
(8903.91 
8903.99.10.00
8903.99.91.00 
8903.99.99.00 hariç) 
-
-
7.d. Askerî amaçlı insansız su üstü ve su altı deniz  araçları. 8905.90
8906.90.10.00
8906.90.91.00 
8909.90.99.00
 -
 - 
8. ASKERÎ KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE  BİLGİ SİSTEMLERİ:
8.a. Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET)  Elektronik Destek (ED), Elektronik Koruma (EK), sistem ve teçhizatı  ile bu sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini  artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve  simülasyon sistemleri. 8471.49 
8517.69 
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)
8526
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00 
8526.92.00.90.11
8526.92.00.90.13 hariç) 
8543.70
9013.20 
9014 
9301 
-
-
8.b. Askerî amaçlı ve/veya emniyetli (kriptolu) telli ve  telsiz muhabere sistem ve cihazları (Bu cihazlara ait kulaklık,  mikrofon takımları, aksesuarlar ve bataryalar hariç) 8517 
8543.70.90.00 

-
8.c. Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan  kripto ve ses emniyet cihazları. 8543.70.90.00

-
8.ç. Lazer ve mikrodalga kaynaklı her türlü silah ve  askerî haberleşme sistemleri. 8517.69
(8517.69.90.90.21 
8517.69.20.00.00 hariç) 
9013.20 9301 
-
-
8.d. Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler. 9406.00.38.00
9406.00.80.40 
9406.00.80.90 
8609 
-
-
8.e. Askerî keşif gözetleme, bunların kayıt cihazları,  radar ve ekipmanları ile dost ve düşman tanıma ve tanıtma  sistemleri. 8517.69
(8517.69.90.90.21 
8517.69.20.00.00 hariç)
8519.89 (8519.89.11 hariç)
8526 
(8526.92.00.10.00
8526.92.00.20.00 
8526.92.00.90.11 8526.92.00.90.13 hariç) 9005 
9013.10
 -;
 -
8.f. Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı  yazılımlar. (Askerî maksatlı olmayanlar ve kayıt yapılmamış olanlar  hariç) 8523
8.g. Her türlü askerî amaçlı eğitim simülatörleri ve  simülasyonları. 8805.21.00.00 
8805.29
9. ASKERÎ AMAÇLI HAVA VE UZAY  SİSTEMLERİ:
9.a. Askerî amaçlı olan uzay araçları (uydular dâhil),  uydu sistemleri, taşınabilir/sabit uydu yer terminalleri ile bu  sistemlere ait uzay ve yer teçhizatı. (Askerî maksatlı olan uzay  araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçları,  Roket-fırlatma rampaları ve kuleleri, alıcı cihazı bulunan verici  cihazlar, uydu radyolink alıcı ve verici antenleri.) 8802.60.10.00
8802.60.90.00
9301.20.00.00.00 
8517.69
(8517.69.90.90.21
8517.69.20.00.00 hariç)
8525.60 
8529.10.69.90 
-
-
9.b. Uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme  sevk ve güdüm amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah  sistemleri. 8517.69
(8517.69.90.90.21 
8517.69.20.00.00 hariç)
8526
(8526.92.00.10.00 8526.92.00.20.00
 8526.92.00.90.11 8526.92.00.90.13 hariç) 8543.70
9013.10
9014 
9301 
-
10. ASKERÎ KEŞİF, GÖZETLEME VE TESPİT  SENSÖRLERİ, COĞRAFİ KONUM BELİRLEME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ:
10.a. Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel  Seyrüsefer Sistemleri) ile emniyetli (kriptolu) GPS (Coğrafi Konum  Belirleme) cihazları ile diğer koordinat belirleme yer ve yön tespit  cihazları. 9014 
8526.10.00.00
8526.91
8526.92.00.90.19
-
-
10.b. Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötesi) ve lazer  özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve gözetleme alet ve cihazları.  (Askerî maksatlı teleskobik dürbün, teleskop, periskop, dürbün,  askerî maksatlı termal kameralar, v.b) 9005 
9013.10 
8525.80.19.00 8525.80.91.00 8525.80.99.00 
-
-
10.c. Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tespit  sistemleri ve mayın dedektörleri. 8543.70.90.00.11 8543.70.90.00.19
-
10.ç. Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer  noktalayıcılar ve lazer hedef tespit sistemleri. 9013.20 
-
-
10.d. Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile gece görüş  dürbün ve cihazlarında kullanılan askerî amaçlı görüntü  yoğunlaştırıcı tüpler, dedektörler ve dedektörlerin okuma devreleri. 8540.20.80 8529.90.65.90.00 - -
10.e. Askerî amaçlı görüntü işleme sistemleri. 9013.80 - -
11. DİĞER ASKERİ MALZEME VE CİHAZLAR:
11.a. Askerî amaçlı, balistik koruma özellikli (%85 veya  daha yüksek saflıkta ve 60 mikrometre veya daha küçük tane boyutlu)  Bor/Borkarbür, Silisyum Karbür, Titanyum Diborür ve Alümina  bileşikleri. Not: Belirtilen teknik özelliklere haiz olmayanlar ile  sivil amaçla kullanılan malzemeler için MSB.lığı izni aranmaz,  Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bak.lığının görüşleri esas  alınır. 2528.00.00.00.00 2849.90.10.00  2849.20.00.00 2850.00.90.00.00 
-
-
11.b. Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen  (görülemeyen) kumaş/ağ. 5608.19.90
5602
5603
5903
5906
5907

-
11.c. Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik  teknolojileri (Radar Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu Yapılar,  Radar Kesit Alanı Tahmin Yazılım Kodları, Infrared/Gözle  Görülür/Akustik/ Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile her  türlü İz Tahmini Yazılım Kodları). -
12. DİĞER HUSUSLAR:
12.a Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil  amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri  (cıvata, somun, vida, conta, o-ring, boya v.b.) ile ticari maksatlı  tedarik edilebilen bilgisayar donanımları Kontrole Tâbi Liste  kapsamında değildir. -
12.b Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp  maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi taraf olduğumuz  uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır. -
12.c KTL'de tanımlı GTİP numarası ile malzeme arasında  çelişki olması durumunda "Malzemenin niteliği ile Kullanım Amacı"  göz önünde bulundurularak, GTİP uyumsuzluklarında Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı görüşleri esas alınacaktır.  -
12.ç KTL'de tanımlı malzemeler ile çelişki yaratabilecek  çift kullanımlı malzemelerde "Malzemenin niteliği ile Kullanım  Amacı" göz önünde bulundurularak Ekonomi Bakanlığı görüşleri esas  alınacaktır. -
13. TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI  İHRACAT KONTROL REJİMLERİNDE BELİRTİLEN ASKERÎ MALZEME VE CİHAZLAR:
13.a. Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamında  FTKR kılavuzu ile Ekipman, Teknoloji ve Yazılım Eki'nin yürürlükteki  son versiyonunun kontrolünü öngördüğü malzeme ve teknolojiler. Not:  Söz konusu Listeye www.mtcr.info/english/annex.aspxl adresinden  ulaşılabilmektedir. -
13.b Wassenaar Düzenlemesi (WD) kapsamında  güncelleştirilen Mühimmat Listesinin kontrolünü öngördüğü malzeme ve  teknolojiler. Not: 1. Söz konusu Listeye www.wassenaar.org/controllist/  index.aspxl adresinden ulaşılabilmektedir. 2: KTL'de tanımlı  malzemelerin haricinde, FTKR ve WD kapsamındaki anılan listelerde  yer alan ana sistemlere takılabilen her türlü malzeme/parça  ihracat/ithalat işlemlerinde dikkate alınır. -

MADDE 2 – Bu Liste yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Liste hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

İlgili olarak bakınız:

  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.06.2013  tarih ve 11067 sayılı tasarruflu yazısı (Kontrole Tabi Liste Kapsamı Eşya hk.)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.01.2011  tarihli 01466 sayılı tasarruflu yazısı (Dost ve müttefik ülke malzemesinin  transiti hk.)
  • Harp Araç ve Gereçleri ile Silah,  Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında  Kanun - 5201 (03.07.2004 t. 25511 s. R.G.)
  • Harp Araç ve Gereçleri ile  Silah,Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi  Hakkında Yönetmelik - 2007/11994 (06.05.2007 t. 26514 s. R.G.)
  • İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara  İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) (19/9/1996 tarih ve 22762 s. R.G.)