Halkali Gümrük Müdürlügü: Antrepo Açilisinda Istenen Belgeler hk. - 29.01.2014 tarihli 3459 sayili yazisi

small_gum-logo(310).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Halkalı Gümrük Müdürlüğünün 29.01.2014 tarihli 3459 sayılı  yazısı (Antrepo Açılışında İstenen Belgeler hk)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Halkalı Gümrük Müdürlüğü
 
Sayı: 39252822-131.01 [2014/01] -786 -3459 İSTANBUL
Konu: Antrepo Açılışında İstenen Belgeler  29 Ocak 2014
FAKS  
.......................................................A TİPİ  ANTREPO İŞLETMECİLİĞİNE
.......................................................C TİPİ  ANTREPO İŞLETMECİLİĞİNE
.......................................................GEÇİCİ  DEPOLAMA YERLERİNE


Bakanlığımız Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı talimatlarına  istinaden; antrepo açılışında Gümrük Yönetmeliğinin 519'uncu maddesi  uyarınca istenen belgelerden ödenmiş sermaye ile ilgili olarak, Yeminli Mâli  Müşavir veya Serbest Mali Müşavir ayrımı gözetmeksizin ödenmiş sermayeyi  gösteren herhangi bir belgenin ibrazı bu hususta yeterli olacaktır.

Diğer taraftan antrepo açmak ve işletmek isteyen kişilerden Gümrük  Yönetmeliğinin 520'nci maddesi uyarınca istenen resmi bir fen kurulundan  onaylı plan veya krokiyle ilgili olarak esas olan husus plan veya krokinin  konusunda uzman kişi tarafından düzenlenmesi ve bunların resmi bir fen  kurulundan onaylanmasıdır. TMMOB'a bağlı meslek kuruluşlarınca düzenlenecek  plan veya krokinin resmi bir fen kurulunca onaylı olması gerekmektedir.

Ayrıca onaylı plan veya krokinin ibrazı, yeterli olup İlgili belediyeden  ilave olarak proje alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi ile YGM'lere tebliğ edilmesi hususunu rica ederim.
 

  Taşkın KARADENİZ
  Müdür a.
  Müdür Yardımcısı v.

DAĞITIM:
A Tipi Genel Antrepo İşletmeciliği
C Tipi Özel Antrepo İşletmeciliğine
Geçici Depolama Yerlerine

5070 sayılı Kanun uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.