Klimalarin Üretiminde Kullanilan Kompresörlerin Ithalatinda Ilave Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (24 Mart 2012 T. 28243 S.RG)

small_basbakanlik-logo(3).jpg


24 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28243

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2845

             Ekli “Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/1/2012 tarihli ve 6378 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, BakanlarKurulu’nca 30/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                                   Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                  Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                             T. YILDIZ                                                   E. GÜNAY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı            Çevre ve Şehircilik Bakanı                             Dışişleri Bakanı V.                                   Ekonomi Bakanı V.

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı              Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                   N. ERGÜN

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                Maliye Bakanı V.

 

                                                                 Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                                     R. AKDAĞ                                          B. YILDIRIM

                                                                                                  Sağlık Bakanı           Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN

İTHALATINDA İLAVE TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 20/12/2011 tarihli ve 2011/2617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile açılan tarife kontenjanına ilaveten, karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi (%)

8414.30.81.90.00

Diğerleri

Adet

50.000

0

 

Uygulama

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi ve 2011/2617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda belirlenen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar, 31/12/2012 (31/12/2012 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür