Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrükler Genel Müdürlügünün 30.01.2014 tarihli 2082 sayili tasarruflu yazisi (Donatim ve isletme malzemeleri hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrükler Genel Müdürlügünün 30.01.2014 tarihli 2082 sayili tasarruflu yazisi (Donatim ve isletme malzemeleri hk.)


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2014 tarihli 2082 sayılı  tasarruflu yazısı (Donatım ve işletme malzemeleri hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 31775355-153.08-9
Konu: Donatım ve işletme  malzemeleri
 
30.01.2014 / 2082
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 27/01/2014 tarihli ve 1791 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız eki listede yer alan firmalar tarafından 2010/28  sayılı Genelge'nin Ek-1'inde  yer alan "Havayolu Şirketleri ile  Hava Aracı Bakım Kuruluşlarına Ait İşletme Donatım Malzemesi Listesi"  kapsamı eşyaya ilişkin olarak aşağıda belirtilen bağlantınız gümrük  müdürlüklerinden gerçekleştirilecek olan ithalat işlemlerinde, ilgili  mevzuat uyarınca ithali yasaklanmış olan eşyalar gözönünde bulundurulmak  kaydıyla, anılan Genelge uyarınca işlem yapılması talimatlandırılmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve ilişikte bir  örneği gönderilen 28/01/2014 tarihli ve 1050 sayılı yazıya istinaden; söz  konusu firmalar arasında adı geçen Mavigök Havacılık A.Ş. nin sehven yanlış  yazılan işletme ismi Mavigök Oto. İnş. Tur. Hav. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.  şeklinde düzeltilmiş olup, bu kapsamda anılan firma listesinde yapılan  değişiklik Ek' te gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Filiz KARADEMİR
  Bakan a.
  Daire Başkanı

EK: 1 adet yazı ve eki örneği

DAĞITIM:
- Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Esenboğa Gümrük Müdürlüğü)
- Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Antalya Havalimanı Gümrük  Müdürlüğü)
- İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bağlı Gümrük Müdürlükleri)
- Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bağlı Gümrük Müdürlükleri)
- Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü)
- Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Adana Gümrük Müdürlüğü)
- Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İzmit Gümrük Müdürlüğü)


 

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 
Konu: Gümrük Muaflyeti Hk. /
 
30.01.2014 / 2082
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 20.01.2014 tarih ve 26005653-491/132-739 sayılı yazımız.

b) Mavigök Oto.İnş. Tur. Hav. Dan.San.Tic. Ltd.Şti.’ nin 16.01.2014 tarih  ve 041-014 sayılı yazısı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.06.2010 tarih ve (2010/28) sayılı  Genelgesinde yayınlanan gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme  malzemesine ilişkin (EK-1) liste kapsamındaki talepleri Genel Müdürlüğümüzce  değerlendirilerek. 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olması şartıyla, uygun  bulunan havayolu işletmeleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının listesinin  son hali İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne  gönderilmişti.

Mavigök Oto.İnş. Tur. Hav. Dan.San.Tic. Ltd.Şti.’nin İlgi(b)’ de kayıtlı  yazısına istinaden; söz konusu listeye Mavigök Havacılık A.Ş. olarak sehven  yanlış yazılan İşletmenin ismi Mavigök Oto.İnş. Tur. Hav. Dan.San.Tic.  Ltd.Şti. (Mavigök Havacılık) şeklinde düzeltilmiş olup, bu kapsamda anılan  listede yapılan değişiklik Ek’te gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

  Gaye Betül DOĞAN
  Genel Müdür Yrd. V.

(Ek Konulmadı)
EK:
- Havayolu İşletmeleri ve Hava Aracı Bakım Kuruluşları Listesi

Dağıtım:

Gereği:  Bilgi;
-Gümrükler Genel Müdürlüğü -Mavigök Oto.İnş.Tur.Hav.Dan.San.
(Ek Konuldu) Tic.Ltd.Şti.(Mavigök Havacılık) (Ek Konulmadı)

 

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 
31.12.2013 TARİHİNE  KADAR 2010/28 SAYILI GENELGENİN EK-1 LİSTESİNDEKİ GÜMRÜK TARİFE 
İSTATİSTİK  POZİSYONUNA DAHİL MALZEME KAPSAMINDA GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN
FAYDALANACAK HAVAYOLU  İŞLETMELERİ İLE HAVA ARACI BAKIM ŞİRKETLERİNİN LİSTESİ

 
1- PRATT&WHITNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ.
2- GOODRICH TURK1SH TECHNİC
3-THY HABOM A.Ş.
4- ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş.
5- EMAIR HAVACILIK VE TİCARET A.Ş.
6- ATLASJET HAVACILIK A.Ş.
7- ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş.
8- ZORLU AIR HAVACILIK A.Ş.
9- TÜRK HAVA YOLLARI A.O
10- KAAN HAVACILIK SAN.TİC.A.Ş.
11- MRO TEKNİK SERVİS SANAYİ TİCARET A.Ş
12- GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.
13- HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.
14- PRIMA HAVACILIK HİZMETLERİ A. Ş.
15- HAVACILIK TEKNİK A.Ş
16- TÜRK HAVA KURUMU (TÜRKKUŞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
17- BORAJET HAVACILIK TAŞ1MACILIK UÇAK BAKIM ONARIM. VE TİC. A.Ş.
18- TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş.
19- SETAIR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ A.Ş.
20- MAVİGÖK OTO.İNŞ.TUR.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(MAVİGÖK HAVACILIK)
21- SANCAK HAVA YOLLARI A.Ş.
22- MNG JET HAVACILIK A.Ş.
23- SARP HAVACILIK TUR. SAN.TİC.VE A.Ş.
24-KALE AİR HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
25-AMAC AEROSPACE TURKEY HAVAARACI BAKIM ONARIM VE
MODİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
26-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
27- MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.
28-TARKİM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAV. TİC. LTD. ŞTİ.
29- ACT HAVAYOLLARI A.Ş.
30- SKY LINE ULAŞIM TİCARET A.Ş.
3I-THK TEKNİK UÇAK BAKIM HİZMETLERİ A.Ş.

Revizyon No: Yayınlanma Tarihi:  Revizyon Tarihi:
08 02.01.2014 24.01.2014
EK-1

Havayolu  Şirketleri ile Hava Aracı Bakım Kuruluşlarına ait İşletme Donatım Malzemesi  Listesi

3819.00.00.00.00 7304.51.89.10.00 8408.90.61.10.00 8413.70.21.10.00 8418.69.00.91.00
3820.00.00.00.00 7304.59.92.10.00 8408.90.65.10.00 8413.70.29.10.00 8418.69.00.99.00
3917.29.00.20.00 7304.59.93.10.00 8408.90.67.10.00 8413.70.30.10.00 8419.50.00.00.00
3917.31.00.10.00 7304.59.99.10.00 8408.90.81.10.00 8413.70.35.10.00 8419.81.20.00.11
3917.33.00.00.00 7304.90.00.10.00 8408.90.85.10.00 8413.70.45.10.00 8419.81.20.00.19
3917.39.00.20.00 7306.30.11.10.00 8408.90.89.10.00 8413.70.51.10.00 8419.81.80.00.00
3917.40.00.00.11 7306.30.19.10.00 8409.10.00.10.00 8413.70.59.10.00 8419.90.85.90.13
3917.40.00.00.12 7306.30.41.10.00 8411.11.00.10.00 8413.70.65.10.00 8421.19.20.10.00
3917.40.00.00.19 7306.30.49.10.00 8411.12.10.10.00 8413.70.75.10.00 8421.19.70.10.00
3926.90.92.00.00 7306.30.72.10.00 8411.12.30.10.00 8413.70.81.10.00 8421.21.00.00.00
3926.90.97.90.19 7306.30.77.10.00 8411.12.80.10.00 8413.70.89.10.00 8421.23.00.00.00
4008.29.00.10.00 7306.30.80.10.00 8411.21.00.10.00 8413.81.00.00.00 8421.29.00.00.11
4009.12.00.10.00 7306.40.20.10.00 8411.22.20.10.00 8413.91.00.00.00 8421.29.00.00.19
4009.22.00.10.00 7306.40.80.10.00 8411.22.80.10.00 8414.10.20.00.00 8421.31.00.10.00
4009.32.00.10.00 7306.50.20.10.00 8411.81.00.10.00 8414.10.25.10.00 8421.39.20.10.00
4009.42.00.10.00 7306.50.80.10.00 8411.82.20.10.00 8414.10.81.10.00 8421.39.60.10.00
4011.30.00.10.00 7306.61.92.10.00 8411.82.60.10.00 8414.10.89.10.00 8421.23.00.00.00
4012.13.00.10.00 7306.61.99.10.00 8411.82.80.10.00 8414.20.80.10.00 8424.10.00.00.00
4012.20.00.10.00 7306.69.10.10.00 8411.91.00.10.00 8414.30.20.10.00 8425.11.00.00.00
4016.10.00.11.00 7306.69.90.10.00 8411.99.00.10.00 8414.30.81.10.00 8425.19.00.00.00
4016.10.00.12.00 7307.99.10.00.00 8412.10.00.10.00 8414.30.89.10.00 8425.31.00.00.19
4016.10.00.19.00 7318.15.90.00.11 8412.21.20.10.00 8414.51.00.10.00 8425.39.00.00.90
4016.93.00.11.00 7318.15.90.00.12 8412.21.80.10.00 8414.59.20.10.00 8425.42.00.00.00
4016.93.00.12.00 7318.23.00.00.00 8412.29.20.10.00 8414.59.40.10.00 8425.49.00.00.00
4016.93.00.19.00 7318.24.00.00.00 8412.29.81.10.00 8414.59.80.10.00 8426.99.00.10.00
4016.94.00.00.00 7324.10.00.00.00 8412.29.89.10.00 8414.80.11.10.00 8428.10.20.10.00
4016.99.91.90.11 7326.20.30.00.00 8412.31.00.10.00 8414.80.19.10.00 8428.10.80.10.00
4016.99.97.19.11 7326.20.50.00.00 8412.39.00.10.00 8414.80.22.10.00 8428.20.20.10.00
4016.99.97.90.11 7326.20.80.00.00 8412.80.80.10.00 8414.80.28.10.00 8428.20.80.10.00
4017.00.00.91.00 7326.90.98.00.00 8412.90.20.10.00 8414.80.51.10.00 8428.33.00.10.00
4823.90.85.20.00 7608.10.00.10.11 8412.90.40.10.00 8414.80.59.10.00 8428.39.20.10.00
6307.20.00.00.00 7608.10.00.10.12 8412.90.80.20.00 8414.80.73.10.00 8428.39.90.10.00
6812.99.10.10.00 7608.20.20.10.00 8413.19.00.10.00 8414.80.75.10.00 8428.90.91.00.00
6812.99.90.10.00 7608.20.81.10.00 8413.20.00.10.00 8414.80.78.10.00 8443.32.10.20.00
6813.20.00.21.00 7608.20.89.10.00 8413.30.20.10.00 8414.80.80.10.00 8471.41.00.10.00
7007.11.10.00.19 8108.90.90.00.00 8413.30.80.10.00 8414.90.00.10.00 8471.49.00.10.00
7007.11.10.00.29 8302.10.00.00.00 8413.50.20.10.00 8415.81.00.10.00 8471.50.00.10.00
7304.31.20.10.00 8302.20.00.00.00 8413.50.40.10.00 8415.82.00.10.00 8471.60.60.10.00
7304.31.80.10.00 8302.42.00.00.00 8413.50.61.10.00 8415.83.00.10.00 8471.60.70.10.00
7304.39.52.10.00 8302.49.00.00.00 8413.50.69.10.00 8415.90.00.10.00 8471.70.20.10.00
7304.39.58.10.00 8302.60.00.00.00 8413.50.80.10.00 8418.10.20.00.00 8471.70.30.10.00
7304.39.92.10.00 8407.10.00.10.11 8413.60.20.10.00 8418.10.80.00.00 8471.70.50.10.00
7304.39.93.10.00 8407.10.00.10.12 8413.60.31.10.00 8418.30.20.00.00 8471.70.70.10.00
7304.39.98.10.00 8408.90.27.10.00 8413.60.39.10.00 8418.30.80.00.00 8471.70.80.10.00
7304.41.00.10.00 8408.90.41.10.00 8413.60.61.10.00 8418.40.20.00.00 8471.70.98.10.00
7304.49.95.10.00 8408.90.43.10.00 8413.60.69.10.00 8418.40.80.00.00 8479.90.20.10.00
7304.49.99.10.00 8408.90.45.10.00 8413.60.70.10.00 8418.61.00.00.00 8479.90.20.90.11
7304.51.81.10.00 8408.90.47.10.00 8413.60.80.10.00 8418.69.00.10.00 8479.90.20.90.19

 

8479.90.80.10.00 8501.34.92.20.00 8504.32.80.90.00 8518.29.30.10.00 8805.29.00.00.00
8479.90.80.80.11 8501.34.98.20.00 8504.33.00.00.00 8518.29.95.00.00 9001.90.00.11.00
8479.90.80.90.19 8501.40.20.11.00 8504.40.30.20.00 8518.30.20.00.00 9001.90.00.19.00
8481.10.19.00.00 8501.40.20.19.00 8504.40.40.10.00 8518.30.95.10.00 9002.90.00.11.00
8481.20.10.00.00 8501.40.80.12.00 8504.40.55.10.00 8518.40.30.00.00 9002.90.00.19.00
8481.30.91.00.00 8501.51.00.10.00 8504.40.81.10.00 8518.40.81.00.00 9014.10.00.00.00
8481.80.99.00.19 8501.52.20.10.00 8504.40.84.10.00 8519.89.90.90.00 9014.20.20.11.00
8483.10.21.10.00 8501.52.30.10.00 8504.40.88.10.00 8521.10.20.00.00 9014.20.20.91.00
8483.10.25.10.00 8501.52.90.10.00 8504.40.90.10.00 8521.10.95.00.00 9014.20.80.10.00
8483.10.29.10.00 8501.53.50.00.00 8504.50.20.10.00 8526.10.00.00.11 9014.20.80.90.00
8483.10.50.10.00 8501.53.81.10.00 8504.50.95.00.00 8526.10.00.00.12 9014.90.00.11.00
8483.10.95.10.00 8501.61.20.10.00 8507.10.41.00.00 8526.10.00.00.19 9014.90.00.19.00
8483.30.32.10.00 8501.61.80.10.00 8507.10.49.00.00 8526.91.20.00.00 9020.00.00.00.11
8483.30.38.10.00 8501.62.00.11.00 8507.10.92.00.00 8526.91.80.00.11 9020.00.00.00.12
8483.30.80.10.00 8501.62.00.12.00 8507.10.98.00.00 8526.91.80.00.13 9025.11.20.00.00
8483.40.21.10.00 8501.62.00.13.00 8507.20.41.00.00 8526.91.80.00.19 9025.11.80.00.11
8483.40.23.10.00 8501.63.00.00.00 8507.20.49.00.00 8526.92.00.20.00 9025.11.80.00.19
8483.40.25.10.00 8502.11.20.10.00 8507.20.92.00.00 8528.41.00.00.00 9025.19.20.11.00
8483.40.29.10.00 8502.11.80.10.00 8507.20.98.00.00 8528.51.00.00.00 9025.19.80.21.00
8483.40.30.10.00 8502.12.00.11.00 8507.30.20.00.00 8528.61.00.00.00 9025.80.40.10.00
8483.40.51.10.00 8502.12.00.12.00 8507.30.81.00.00 8529.10.11.00.00 9025.80.80.10.00
8483.40.59.10.00 8502.12.00.13.00 8507.30.89.00.00 8529.10.31.10.00 9025.80.20.10.00
8483.40.90.10.00 8502.13.20.10.00 8507.40.00.00.00 8529.10.39.10.00 9025.80.20.90.00
8483.50.20.00.11 8502.13.40.10.00 8507.80.20.00.00 8529.10.65.10.00 9025.90.00.11.00
8483.50.20.00.12 8502.13.80.10.00 8507.80.30.00.00 8529.10.69.10.00 9025.90.00.19.00
8483.50.80.00.11 8502.20.20.10.00 8507.80.80.00.00 8529.10.80.10.00 9026.10.21.10.00
8483.50.80.00.12 8502.20.40.10.00 8507.90.20.00.00 8529.10.95.10.00 9026.10.29.10.00
8483.60.20.10.00 8502.20.60.10.00 8507.90.30.00.11 8529.90.65.10.00 9026.10.81.10.00
8483.60.80.10.00 8502.20.80.10.00 8507.90.30.00.19 8529.90.97.10.00 9026.10.89.10.00
8483.90.20.10.00 8502.31.00.11.00 8507.90.90.00.11 8531.10.95.00.00 9026.20.20.10.00
8483.90.81.10.00 8502.31.00.12.00 8507.90.90.00.12 8531.20.20.00.00 9026.20.40.10.00
8483.90.89.10.00 8502.31.00.13.00 8507.90.90.00.19 8531.20.40.00.11 9026.20.80.10.00
8484.10.00.00.11 8502.39.20.21.00 8511.10.00.10.00 8531.20.40.00.12 9026.80.20.10.00
8484.10.00.00.19 8502.39.20.22.00 8511.20.00.10.00 8531.20.95.00.00 9026.80.80.10.00
8484.20.00.00.00 8502.39.20.23.00 8511.30.00.10.00 8531.80.20.00.00 9026.90.00.10.00
8484.90.00.00.00 8502.39.80.11.00 8511.40.00.10.00 8531.80.95.10.00 9029.10.00.10.00
8501.20.00.11.00 8502.39.80.12.00 8511.50.00.10.00 8536.10.10.00.19 9029.20.38.10.00
8501.40.80.11.00 8502.39.80.13.00 8511.80.00.10.00 8536.10.50.00.19 9030.10.00.10.00
8501.20.00.12.00 8502.40.00.10.00 8516.80.20.00.19 8536.10.90.00.19 9030.20.10.10.00
8501.31.00.10.11 8504.10.20.10.00 8517.70.11.10.00 8536.50.80.00.18 9030.20.30.10.00
8501.31.00.10.12 8504.10.80.10.00 8517.70.15.00.00 8536.69.90.00.18 9030.20.91.10.00
8501.32.20.11.00 8504.31.21.00.00 8517.70.19.00.11 8537.10.99.00.19 9030.20.99.10.00
8501.32.80.11.00 8504.31.29.00.00 8517.70.19.00.19 8539.10.00.10.00 9030.31.00.10.00
8501.32.80.12.00 8504.31.80.10.00 8518.10.30.00.00 8543.70.90.00.19 9030.32.00.10.00
8501.33.00.10.00 8504.31.80.90.11 8518.10.95.10.00 8544.30.00.00.00 9030.33.10.10.00
8501.33.00.21.00 8504.31.80.90.19 8518.10.95.90.00 8803.10.00.00.00 9030.33.91.10.00
8501.33.00.22.00 8504.32.20.00.00 8518.21.00.00.00 8803.20.00.00.00 9030.33.99.10.00
8501.33.00.23.00 8504.32.80.10.00 8518.22.00.00.00 8803.30.00.00.00 9030.39.00.11.00

 

9030.39.00.21.00 9031.80.34.00.19 9032.10.89.10.00 9401.10.00.90.00 9405.10.98.50.00
9030.40.00.10.00 9031.80.38.10.00 9032.20.00.10.00 9401.90.10.00.00 9405.60.20.00.00
9030.84.00.10.00 9031.80.91.10.00 9032.81.00.10.00 9403.20.20.00.00 9405.60.80.10.00
9030.89.30.10.00 9031.80.98.10.00 9032.89.00.00.00 9403.20.80.10.00 9405.92.00.00.00
9030.89.90.10.00 9031.90.20.00.11 9032.90.00.10.00 9403.20.80.90.00 9405.99.00.11.00
9030.90.20.00.00 9031.90.30.00.11 9032.90.00.90.00 9403.70.00.00.00 9405.99.00.12.00
9030.90.85.10.00 9031.90.85.10.00 9104.00.00.00.11 9405.10.21.00.00  
9031.80.32.00.00 9032.10.20.10.00 9104.00.00.00.19 9405.10.28.00.00  
9031.80.34.00.11 9032.10.81.10.00 9401.10.00.10.00 9405.10.91.50.00  

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc