Gümrükler Genel Müdürlügü: Rusya Federasyonuna yas sebze-meyve ihracati hk.- 03.02.2014 tarihli 02306 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(314).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.02.2014 tarihli 02306 sayılı  tasarruflu yazısı (Rusya Federasyonuna yaş sebze-meyve ihracatı  hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 52707093-140.07
Konu : Rusya Federasyonu'na yaş
Sebze-meyve ihracatı
03.02.2014 / 02306
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 17.12.2010 tarihli ve 27709 sayılı yazımız.

b) 11.03.2011 tarihli ve 6442 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımız ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 30.01.2014 tarihli,  4301 sayılı yazıda, Rusya Federasyonu'na taze meyve ve sebze ihracatının  sürekliliğinde sorun yaşanmaması bakımından, ihraç edilen ürünlerin kontrol  edilen ürünler olduğunun tespitinin önem arz ettiği; bunu teminen Rusya  Federasyonu'na ihraç edilen taze sebze ve meyve çıkışlarının yapıldığı  gümrük idarelerince ürünlerin Bakanlıkları ilgili birimlerine  yönlendirilerek son çıkış kontrolünün sağlanması ve gümrük beyannamelerinin  44 nolu hanesine 2014/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin 25  inci maddesi doğrultusunda Bitki Sağlık Sertifikasının tarih ve sayısının  yazılmasının temini talep edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Erdal KARAHİSAR
  Bakan a.
  Daire Başkanı


EK: 1 Yazı

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri