Gümrükler Genel Müdürlügü: Kullanilmis tasitlarin Suriyeye transitine izin verilmemesinin insani yardim çerçevesinde olanlari kapsamadigi hk (04.02.2014 tarihli 02445 sayili tasarruflu yazi)

small_gum-logo(316).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.02.2014 tarihli 02445 sayılı  tasarruflu yazısı (Kullanılmış taşıtların Suriyeye transitine  izin verilmemesinin insani yardım çerçevesinde olanları  kapsamadığı hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 21558579- 166.01.10.02
Konu : Kullanılmış Araç Konusu
04.02.2014 / 02445
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 30.12.2013 tarihli ve 22823 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu Bakanlık Makamının 26.12.2013 tarih ve  2013/126 sayılı onayı ile üçüncü bir ülkeden gelerek ülkemiz üzerinden  Suriye'ye sevk edilmek istenilen veya üçüncü ülkeden getirilip serbest  bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konularak buralardan Suriye'ye  sevk edilmek istenilen kullanılmış motorlu kara taşıtlarının Suriye'ye  açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmetleri  verilmemesi talimatlandırılmıştı.

Ancak, Bakanlığımıza iletilen firma ve şahıs dilekçelerinden, hiçbir  şekilde uluslararası ticarete konu edilmeyerek sadece insani yardım  çerçevesinde Suriye'ye gönderilmek istenen kullanılmış araçların da  Suriye'ye geçişine yönelik gümrük hizmeti verilip verilmeyeceği hususunda  gümrük idarelerinde tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

Bakanlık Makamının 26.12.2013 tarih ve 2013/126 sayılı Onayı ile üçüncü  bir ülkeden gelerek ülkemiz üzerinden Suriye'ye sevk edilmek istenilen veya  üçüncü ülkeden getirilip serbest bölge, antrepo veya geçici depolama  yerlerine konularak buralardan Suriye'ye sevk edilmek istenilen kullanılmış  motorlu kara taşıtlarının Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan  çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi talimatlandırılmış olup insani yardım çerçevesinde işlem gören herhangi bir kullanılmış motorlu  kara taşıtına ilişkin hüküm ihtiva etmemektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Halit HANOĞLU
  Bakan a.
  Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine