Gümrük ve Ticaret BakanligI: 4926 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Esyanin Teslimi ve Saklanmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmeligin Yürürlükten Kaldirilmasina Iliskin Yönetmelik (05.02.2014 t. 28904 s. R.G.)

small_gum-logo(319).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan  Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik  (05.02.2014 t. 28904 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/6/2004 tarihli ve 25480 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan  Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı,  İçişleri Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.