Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Tasitlarin Serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konularak Suriyeye transit yapilabilecegi hk. (06.02.2014 tarihli 2598 sayili tasarruflu yazisi)

small_gum-logo(320).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2014 tarihli 2598 sayılı  tasarruflu yazısı (Taşıtların Serbest bölge, antrepo veya geçici  depolama yerlerine konularak Suriyeye transit yapılabileceği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Ege Gümrük ve  Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Gümrük Müdürlüğü
 
Sayı: 21558579.166.01.10.02/
Konu:
06/02/2014 -  2598
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

İlgi: 30.12.2013 tarihli ve 22823 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; üçüncü bir ülkeden gelerek ülkemiz üzerinden  Suriye'ye sevk edilmek istenilen veya üçüncü ülkeden getirilip serbest  bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konulan ve buralardan  Suriye'ye sevk edilmek istenilen kullanılmış motorlu kara taşıtlarının  Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti  verilmemesi Bakanlık Makamının 26.12.2013 tarihli ve 2013/126 sayılı Onayı  ile uygun bulunduğu bildirilmişti.

Bu defa; Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan  02.01.2014 tarihli ve 17 sayılı yazıda; 2013/126 sayılı Makam Onayı  öncesinde hareket gümrük idareleri tarafından, Cilvegözü Gümrük Müdürlüğüne  sevk edilen ve Onay tarihi itibariyle Suriye'ye gitmek üzere bağlantı  idarelerine gelmiş olup gümrük işlemlerine başlanmış olan araçlarla  sınırlandırılmak kaydıyla, mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesini  teminen, bir defaya mahsus olmak üzere, araçların çıkışlarına izin  verilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü bildirilmektedir.

Ayrıca, 26.12.2013 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze intikal eden  muhtelif tarih ve sayılı bazı firma dilekçelerinde özetle; Onay tarihi  itibariyle Suriye'ye sevk edilmek üzere Kapıkule kara hudut kapısından giriş  yapan yada Suriye'ye sevk edilmek üzere Mersin Limanı ve İskenderun  Limanında bekleyen kullanılmış araçlarının bulunduğu belirtilmekte ve firma  mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, 04.02.2014 tarihine kadar üçüncü bir ülkeden gelerek ülkemiz  üzerinden veya üçüncü ülkeden getirilip serbest bölge, antrepo veya geçici  depolama yerlerine konularak buralardan Suriye'ye sevk edilmek üzere Türkiye  Gümrük Bölgesine gelen kullanılmış motorlu kara taşıtlarının Suriye'ye  açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmesi  Bakanlık Makamının 04.02.2014 tarihli ve 2014/12 sayılı Onayı ile uygun  bulunmuş olup mer'i transit rejimi hükümleri çerçevesinde teminat da dahil  olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alınarak gümrük işlemlerinin  yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Gereği:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Bilgi:
-Kilis, Şanlıurfa ve Hatay Valiliklerine