Ekonomi Bakanligi: Belgesiz Ihracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç Istisnasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar - 2014/5859 (09.02.2014 t. 28908 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(185).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası  Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar -  2014/5859 (09.02.2014 t. 28908 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/5859

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası  Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe  konulması; Ekonomi Bakanlığının 14/1/2014 tarihli ve 2694 sayılı yazısı  üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli  ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,  3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri  ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar  Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ  İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 8/1/2010 tarihli ve 2010/51 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç  İstisnası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle,  1/1/2007-31/12/2009 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracının finansmanı  amacıyla alman ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan  Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri 31/12/2014  tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabilir."

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu  Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi  Sayısı
6/2/2010 27485
Bakanlar Kurulu  Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin YayımlandığıResmî Gazetenin
Tarihi  Sayısı
28/1/2012  28187
23/1/2013 28537