Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Kontrolü Altinda Isleme) (Seri No: 3)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Kontrolü Altinda Isleme) (Seri No: 6) (12.02.2014 t. 28911 s. R.G.)

small_gum-logo(322).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:  3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü  Altında İşleme) (Seri No: 6) (12.02.2014 t. 28911 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:  3)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük  Yönetmeliğinin ek-55’inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi  tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir  gümrük müdürlüğüne de verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)  (Seri No: 3)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının Yukarıdaki Tebliğ ile  değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.  

 MADDE 2 – (1) Gümrük kontrolü  altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu  ekinde yer alan form ile bu Tebliğin ekinde yer alan işleme faaliyetinin  yapılacağı yerdeki yetkili gümrük müdürlüğüne, yetkili gümrük  müdürlüğünün bulunmaması halinde işleme faaliyetinin yapılacağı yere en  yakın yetkili gümrük müdürlüklerine yapılır.

 


5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)  (Seri No: 3)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının Yukarıdaki Tebliğ ile  değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

 (2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma  giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname yetkili başka bir gümrük  müdürlüğüne de verilebilir.


5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)  (Seri No: 3)’nin Ek’i nin Yukarıdaki Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmadan  önceki (eski) şekli aşağıdadır.  

EK

GÜMRÜK  KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ  LİSTESİ

1- Adana Gümrük Müdürlüğü

2- Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü

3- Antalya Gümrük Müdürlüğü

4- Bursa Gümrük Müdürlüğü

5- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

6- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

7- Denizli Gümrük Müdürlüğü

8- Derince Gümrük Müdürlüğü

9- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü

10- Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü

11- Erenköy Gümrük Müdürlüğü

12- Erzurum Gümrük Müdürlüğü

13- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü

14- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

15- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

16- Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

17- Gemlik Gümrük Müdürlüğü

18- Halkalı Gümrük Müdürlüğü

19- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

20- Hopa Gümrük Müdürlüğü

21- İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

22- İskenderun Gümrük Müdürlüğü

23- İzmir Gümrük Müdürlüğü

24- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

25- Karabük Gümrük Müdürlüğü

26- Malatya Gümrük Müdürlüğü

27- Manisa Gümrük Müdürlüğü

28- Mersin Gümrük Müdürlüğü

29- Samsun Gümrük Müdürlüğü

30- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü

31- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

32- Trabzon Gümrük Müdürlüğü

33- Van Gümrük Müdürlüğü

34- Dilovası Gümrük Müdürlüğü

35- Biga Gümrük Müdürlüğü