Gümrükler Genel Müdürlügü: Ithal Sahadetnamelerine Erisim Adresi hk. (14.02.2014 tarihli 3159 sayili tasarruflu yazisi )

small_gum-logo(326).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.02.2014 tarihli 3159 sayılı  tasarruflu yazısı (İthal Şahadetnamelerine Erişim Adresi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı: 20117910-110
Konu: İthal Şahadetnamesi
 
14.02.2014 /  3159
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 16.01.2014 tarihli ve 3590 sayılı yazıda  özetle, ithalatçıların İthal Şahadetnamesi Formuna kolay erişebilmelerini  teminen İthal Şahadetnamesi Formu, buna ilişkin Taahhütname ve konu  hakkındaki açıklamanın birer örneğinin aşağıda belirtilen internet sitesine  konulduğu, bununla birlikte; İthal Şahadetnamesi Formlarının bundan böyle  sadece beyaz renkte düzenleneceği ile belirli bir geçiş süresince Ekonomi  Bakanlığı'ndan İthal Şahadetnamesi Formu temin edilerek yapılacak başvurular  neticesinde onaylanacak İthal Şahadetnamelerinin kırmızı nüshaları üzerinden  de işlem yapılması uygulamasına ilgili Bakanlıklarca devam edilmesinin uygun  görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Güngör ÖZTÜRK
  Bakan a.
  Daire Başkanı

İnternet adresi:

www.ekonomi.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı İnternet Sitesi
Mevzuat
İthalat Mevzuatı
İthal Şahadetnamesi Formu

veya

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=A9567594-A53B-71F2-909293FA2B5080FD

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine