Gümrükler Genel Müdürlügü: 9207.90.10.00.00 GTIP inde yer alan elektrogitarlarin CE denetimleri hk. (17.02.2014 tarihli 03339 sayili tasarruflu yazisi)

Gümrükler Genel Müdürlügü: 9207.90.10.00.00 GTIP inde yer alan elektrogitarlarin CE denetimleri hk. (17.02.2014 tarihli 03339 sayili tasarruflu yazisi)


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.02.2014 tarihli 03339 sayılı  tasarruflu yazısı (9207.90.10.00.00 GTIP inde yer alan  elektrogitarların CE denetimleri hk.)


 

T.C
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 20117910 - 116 S 9
Konu : Elektrogitar cinsi ürünler
 
17.02.2014 /  03339
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığından alınan 14.02.2014 tarihli ve 620000220 sayılı  yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

  Güngör ÖZTÜRK
  Bakan a.
  Daire Başkanı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C
EKONOMİ  BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği  ve Denetim Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 16960751.02.330.02.02.02
Konu : Elektrogitar cinsi ürünler
 
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler  Genel Müdürlüğü)

Elektrogitar cinsi ürünlerin ürün güvenliği açısından taşıdıkları risk  nedeniyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen görüşler  çerçevesinde, 31.12.2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazete’nin birinci  mükerrerinde yayımlanan 2014/9 sayılı CE İşaret Taşıması Gereken Bazı  Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Belirli Gerilim Sınırları  Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili  Yönetmelik (LVD) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)’ne uygunluğu  açısından ithalat denetimi kapsamına alındığı malumlarıdır. Bahse konu  ürünlere yönelik denetimlere 45 günlük geçiş sürecinin tamamlanmasını  müteakip 15.02.2014 tarihinde başlanacaktır.

Öte yandan, Bakanlığımıza iletilen elektrogitar ithalatçısı birçok  firmaya ait başvuruda bahse konu ürünlerin LVD ve EMC Yönetmeliklerinin  kapsamı dışında olduğu hususu ifade edilmiştir. Söz konusu firma  başvurularının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesini müteakip  alınan 13.02.2014 tarihli cevabi yazıda, 9207.90.10.00.00 GTIP’inde yer alan  elektrogitarların LVD ve EMC Yönetmeliklerinin kapsamı dışında olduğu ve  elektrogitarların tek başına risk oluşturmadığı, bu nedenle anılan GTIP’in  ithalatta denetime tabi ürün listesinden çıkarılması veya ithalat  başvurularının kapsam dışı sonuçlandırılması gerektiği bildirilmektedir. Bu  minvalde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın elektrogitarların 2014/9  sayılı Tebliğ kapsamına alınmak suretiyle LVD ve EMC Yönetmelikleri  kapsamında denetime tabi tutulmasına ilişkin Bakanlığımıza iletilen  görüşünün sehven verildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, adı geçen Tebliğ’de bir değişiklik yapılıncaya kadar  elektrogitar ithalatı yapan firmaların 15.02.2014 tarihi itibariyle  mağduriyet yaşamamalarını teminen, anılan GTIP kapsamı tüm ürünlere 2014/9  sayılı ÜGD Tebliğinin “Kapsam dışı” başlıklı 7 nci maddesinin birinci  fırkası doğrultusunda işlem yapılması önem arz etmektedir. Halihazırda,  Bakanlığımıza başvuran elektrogitar ithalatçısı firmalara kapsam dışı  beyanını gümrük idarelerine yapabilecekleri yönünde bilgilendirme  Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

Bilgilerini ve elektrogitar cinsi ürünler için firmalar tarafından 2014/9  sayılı ÜGD Tebliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gümrük  idarelerine yapılan kapsam dışı beyanın esas alınmasının ve bahse konu  ürünlerin ithalatta denetlenmek üzere TAREKS’e yönlendirilmemesi  gerektiğinin en geç 15/02/2014 tarihine kadar gümrük idarelerine  bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

  H.Mehmet SÖNMEZ
  Bakan a.
  Müsteşar Yardımcısı V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc