Gümrükler Genel Müdürlügü: Numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayi Tekrari yapilan analiz ücretinin tahsili hk - 21.02.2014 tarihli 03661 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(329).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2014 tarihli 03661 sayılı  tasarruflu yazısı (Numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı  Tekrarı yapılan analiz ücretinin tahsili hk)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel  Müdürlüğü
 
Sayı : 76627242-622.03
Konu : Tekrarı yapılan analizin  ücreti hk.da
 
21.02.2014 /  03661
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan, Gümrük Yönetmeliğinin 588 inci  maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Numuneden kaynaklanan  nedenlerden dolayı itiraz edilmesi halinde, beyan sahibi veya temsilcisi  huzurunda Ek-25’te yer alan tutanak tanzim edilerek tekrar alınan numune ile  birinci tahlil tekrarlanır.” hükmüne istinaden yapılan tahlillerde alınacak  tahlil ücretlerine ilişkin tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

Anılan hüküm uyarınca birinci tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan  analizler için Gümrük Yönetmeliğinin 24 nolu ekinde yer alan "Gümrük  Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi"nde belirtilen miktar kadar analiz  ücreti alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine