Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanligi: Geçici ve Yabanci Plakali Tasitlardan Alinacak Geçis Ücretlerine Iliskin Teblig (Teblig No: 68)’de Degisiklik Yapilmasina Iliskin Teblig (No: 69) (21.02.2014 t. 28920 s. R.G.)

small_ulas-bak-logo(3).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine  İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Tebliğ (No: 69) (21.02.2014 t. 28920 s. R.G.)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine  İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 5 inci maddesinin başlığı; “Geçici plaka  veya plakasız taşıtlara ilişkin esaslar” şeklinde, aynı maddenin birinci  fıkrasında yer alan; “Otomobiller hariç, geçici plakalı taşıtların  ülkemizden transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere” ibaresi,  “Otomobiller hariç, geçici plakalı veya plakasız taşıtların ülkemizden kendi  tekerlekleri üzerinde transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra  gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre  teselsül ettirilmiştir.

“(3) Karayolu veya denizyoluyla ülkemiz sınır kapılarına gelen ve  ülkemizden tescil plakalı bir taşıt üzerinde yük olarak transit geçişi  sağlanacak geçici plakalı veya plakasız taşıtlardan 5 inci maddenin birinci  fıkrasında belirtilen ücretler alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanı yürütür.
 

Tebliğin Yayımlandığı  Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
7/8/2013 28731