Gümrükler Genel Müdürlügü:Suriyeden Metal Hurda Ithalatinin Yasaklanmasi hk - 25.02.2014 tarihli 3814 sayili tasarruflu yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügü:Suriyeden Metal Hurda Ithalatinin Yasaklanmasi hk - 25.02.2014 tarihli 3814 sayili tasarruflu yazisi


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.02.2014 tarihli 3814 sayılı  tasarruflu yazısı (Suriyeden Metal Hurda İthalatının  Yasaklanması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı: 20117910-170.06.05
Konu: Suriye'den Metal Hurda İthalatının  Yasaklanması
 
25/02/2014 /  3814
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen  20.02.2014 tarihli ve 22000052 sayılı yazıda, Suriye'de yaşanmakta olan iç  çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda Suriye'den ithal edilen hurdalar ile  radyoaktif maddeler ve silah/mühimmat gibi patlayıcıların ülkemize  girebileceği ve bu durumun kamu güvenliği ve halk sağlığı açısından tehdit  oluşturabileceği sebebiyle anılan ülkeden hurda ithalatı gerçekleştirmenin  riskler içerdiğinin görüldüğü,

Bu kapsamda Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri  Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve  Bakanlıkları temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda Irak'tan hurda  ithalatının yasaklanması gerekçelerinin Suriye için de geçerli olduğu  hususunda görüş birliğine varıldığı,

Bu çerçevede, 19.02.2014 tarihli ve 2014/81 sayılı Bakanlık Onayı ile her  türlü metal hurdasının, hurda metallerin ergitilmesiyle elde edilen külçe  metallerin ve metal içeren hurda eşyanın Suriye'den ithalatı ile söz konusu  ürünlerin ülkemiz üzerinden transit geçişi ve farklı şekillerde ülkemize  girişinin yasaklandığı belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Mustafa GÜMÜŞ
  Bakan a.
  Genel Müdür Yrd.V.

EKLER:

EK-1. Yazı örn. (1 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 

T.C.
EKONOMİ  BAKANLIĞI
İthalat Genel  Müdürlüğü
 
 
Sayı: 11001593
Konu: Suriye’den Hurda Metal ithalatının  Yasaklanması
 
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler  Gümrük Müdürlüğü)

Suriye ‘de yaşanmakta olan iç çatışmalar göz önünde bulundurulduğundan  Suriye’den İthal edilen hurdalar ile radyoaktif maddeler ve silah/mühimmat  gibi patlayıcıların ülkemize girebileceği ve bu durumun kamu güvenliği ve  halk sağlığı açısından tehdit oluşturabileceği sebebiyle anılan ülkeden  hurda İthalatı gerçekleştirmenin riskler içerdiği görülmektedir.

Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılım sağlandığı toplantıda Irak’tan hurda  ithalatının yasaklanması gerekçelerinin Suriye için de geçerli olduğu  konusunda görüş birliğine varılmış olup konuya ilişkin nihai  değerlendirmenin Bakanlığımız tarafından yapılmasının uygun olacağı  hususunda mutabakat sağlanmıştır.

Bu çerçevede, 19.02.2014 tarihli ve 2014/81 sayılı Bakanlığımız Onayı ile  her türlü metal hurdasının, hurda metallerin ergitilmesiyle elde edilen  külçe metallerin ve metal içeren hurda eşyanın Suriye’den ithalatı ile söz  konusu ürünlerin ülkemiz üzerinden transit geçişi ve farklı şekillerde  ülkemize girişi yasaklanmıştır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

  Bakan a.
  Mehmet AZGIN
  İthalat Genel Müdürü V.DAĞITIM

Gereği: Bilgi:
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -Dışişleri Bakanlığı
  -İçişleri Bakanlığı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc