Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/8)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (28.02.2014 t. 28927 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(189).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2013/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.2014 t.  28927 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2013/8)'in ek-1’inde yer alan tablonun 59 sıra numaralı satırı aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

"59 6908.90.93.90.11 El yapımı çiniden olanlar 700"

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.