Iran`in ithalatinin kisitlanmasina yönelik düzenlemeler yapildi

small_iran-bayrak.jpg


İran Ticaret Bakanlığı tarafından. 02 Şubat 2012 tarihinde yayımlanan 5866/210/90 sayılı Yönerge ile iç piyasayı koruma ve desteklemek için yeni düzenlemeler yapılmış ve söz konusu düzenlemeler 4 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İran`ın ithalatının kısıtlanmasına yönelik olan söz konusu düzenlemeler uyarınca, belli başlı 180 adet GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarasına sahip ürün için (mobilya, gıda, içecek, kozmetik, ev malzemeleri ve süs eşyaları v.b.) İran Ticaret Bakanlığı Sipariş Kaydı Birimi tarafından kayıt verilmediği sürece, söz konusu ürünlerin ithalatı ancak Önceden ihracat yapılması koşuluyla(düviz geliri hasıl olması şartıyla) mümkün olabilecektir.

Konuya ilişkin olarak Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından, İran Gümrük İdaresi ve İran Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer meslek örgütlen (Mobilya Birliği v.b.) nezdinde de görüşmeler yapılmış olup, söz konusu görüşmelerde, yukarıda belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin herhangi bir yasaklama kararı olmadığı, ancak İran devleti tarafından belirlenen kur ile serbest piyasadaki kur arasında büyük fark ve tutarsızlık bulunduğundan dolayı, İran`a ihraç edilecek olan ürünlerin (yukarıda belirlenen sektörler kapsamındaki ürünler) sipariş kaydının onaylanmasının ancak ihracattan sağlanan döviz geliri tutarı kadar olabileceği ifade edilmiştir. Bahse konu ürünlerin listesi ektedir.....

Ek dosyalar

Eklentiyi indie İthalat Kısıtlaması