Tarimsal ürün ihracatçilari, ihracat iadesi hak edislerini Eximbank kredilerinin faiz giderlerine mahsup edebilecek 20.03.2014

small_TARIM.JPG


GÜMRÜK MEVZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Tarımsal ürün ihracatçıları, ihracat iadesi hak  edişlerini Eximbank kredilerinin faiz  giderlerine mahsup edebilecek

Bilindiği  üzere ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası  piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat  potansiyelinin artırılması amacıyla Dünya  Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde  Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve  94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet  Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan   muhtelif Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu  Kararları kapsamında ihracatçı firmalarımıza  destek sağlanmaktadır.


Bu doğrultuda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel  Müdürlüğü'nün Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  Yardımlarına İlişkin 17/06/2013 tarih ve 2013/4  sayılı Kararı uyarınca tarım sektöründe faaliyet  gösteren ihracatçı firmalara sağlanan ve bu  firmalar adına TCMB nezdinde açılan hesaplara  aktarılan ihracat iadesi yardımlarının (hak  edişlerin) firmalarca talep edilmesi halinde  Türk Eximbank'a temlik edilerek Eximbank'ın  İhracata Hazırlık Kredisi, KOBİ İhracata  Hazırlık Kredisi, Dış Ticaret Şirketleri Kısa  Vadeli İhracat Kredisi, İhracata Yönelik İşletme  Sermayesi Kredisi, İhracata Yönelik Yatırım  Kredisi ve Avrupa Yatırım Bankası Kredisi  programları kapsamında kullandırılan kredilerin  faiz giderlerine devir ve mahsup edilebilmesi  imkanı tanındı. 

 

kaynak: http://www.tim.org.tr/tr/aktuel-timden-haberler-tarimsal-urun-ihracatcilari-ihracat-iadesi-hak-edislerini-eximbank-kredilerinin-faiz-giderlerine-mahsup-edebilecek.html