Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/1)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (22.03.2014 t. 28949 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(193).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.03.2014 t.  28949 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2009/1)’in 42 nci maddesinde yer alan “Panua” ibaresi “Pantja” olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin  Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
12/1/2009 27108