Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.03.2014 tarihli 5838 sayili tasarruflu yazisi (Ortak transit beyanlarinda tasiyici bilgisinin zorunlu olmadigi hk)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.03.2014 tarihli 5838 sayili tasarruflu yazisi (Ortak transit beyanlarinda tasiyici bilgisinin zorunlu olmadigi hk)


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
24.03.2014/5838
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 


Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, taşıyıcı bilgisi içermeyen ortak  transit beyanlarının kabul edilmesinde tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, emniyet ve güvenlik bilgisi içeren ortak transit beyanı  sunmak zorunlu olmayıp, asıl sorumluların tercihine bırakılmıştır.

Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında ortak transit beyanlarında (T1 ve T2  kodlu) emniyet ve güvenlik bilgisinin sunulmak istenilmesi halinde (diğer  bir ifadeyle, "Güv. Bey. (S00)" kutusunun seçilmesi halinde) taşıyıcı  bilgisi dahil bazı bilgilerin transit beyanına girilmesi gerekmekte olup,  emniyet ve güvenlik bilgisinin sunulmadığı durumlarda ise söz konusu  bilgilerin transit beyanına girilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, emniyet ve güvenlik bilgisinin bir unsuru olan taşıyıcı  bilgisinin girilmediği ortak transit (T1 ve T2 kodlu) beyanlarının kabul  edilmesi ve taşıyıcı bilgisine ilişkin işlem ve kontrollerin transit  beyanı ile birlikte sunulan taşıma belgelerinde yer alan bilgiler esas  alınarak yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V.
  Bakan a.


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc