Gümrükler Genel Müdürlügü: Numune Alma Islemleri Hk.31.03.2014 tarihli 06491 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(347).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2014 tarihli 06491 sayılı  tasarruflu yazısı (Numune Alma İşlemleri Hk.) 

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 76627242-663.99 [İD]
Konu : Numune Alma İşlemleri Hk.
 
31.03.2014 /  06491
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından "Tüm Yönleriyle Laboratuvar ve  Tahlil İşlemleri" Sürecinin Denetimi sonucunda düzenlenen 27.12.2013 tarihli  ve 2013-1172/3-1083/3 no.lu raporun Denetim Sonuçları bölümünün 1.1, 1.2 ve  1.3 bulgu/öneri kısımlarında "Laboratuvar tahliline tabi eşyadan numunelerin  Numune Alma Kılavuzunda yer alan standart prosedürlere göre alınması  konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi; numune alma ortam ve  uygulamalarının zaman zaman gümrük idare amirleri tarafından kontrol  edilmesinin uygun olacağı; “kaçakçılık riski yüksek” eşyalara ait  numunelerin laboratuvarlara intikal ettirilmesinde ilave tedbirler alınması"  belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Filiz KARADEMİR
  Bakan a.
  Daire Başkanı


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri