Gümrükler Genel Müdürlügü: 55 fasilda yer alan esyanin KDV orani hakkinda... 01.04.2014 tarihli 6537 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(348).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2014 tarihli 6537 sayılı  tasarruflu yazısı (55 fasılda yer alan eşyanın KDV oranı hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-156.02.139
Konu : 55 fasılda yer alan eşyanın KDV oranı  hakkında
 
01.04.2014/6537
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliğinin Maliye Bakanlığı'na muhatap 9/1/2014 tarihli, 248 sayılı  yazısında, 55. Fasılda yer alan suni/sentetik lif ve lif döküntülerinin  ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekirken, gümrüklerde %18  oranında KDV hesaplanmak istenildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, KDV oranları ile ilgili kararnameleri birleştiren ve  31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı  Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 3. Sırasında " İplikler ve  iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan,  yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni  maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların  karışımlarından elde edilenler.),

4. Sırasında " Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların  karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik,  suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya  elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el  tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış,  boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış,  kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış  mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,"  ibareleri yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının 26.03.2014 tarihli, 34150  sayılı yazısı eki, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri  Genel Sekreterliğine muhatap 18.03.2014 tarihli, 30897 sayılı yazısında,  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 55. Faslında " Sentetik ve suni devamsız  lifler" tanımlanmıştır.

Dolayısıyla kullanım yerine bakılmaksızın 55. Fasıla ait tüm eşyalar, KDV  oranları ile ilgili II sayılı listenin "B" bölümünün 3. ve 4. sırası  kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi  tutulması gerektiği,

Yine, TGTC'nin 55. Fasıla ait 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.06 ve  55.07 tarife pozisyonları kapsamındaki suni/sentetik lif ve lif  döküntülerinin de ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulacağı  belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Mustafa GÜMÜŞ
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine