Gümrükler Genel Müdürlügü: Iptal edilen BTB ler..03.04.2014 tarihli 6688 sayili tasarruflu yazis

small_gum-logo(351).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2014 tarihli 6688 sayılı  tasarruflu yazısı (02.04.2014 tarihinde İptal edilen BTB ler)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
03.04.2014/6688
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 

Bakanlığımızca yapılan incelemeler neticesinde;

TR340000130018, TR340000130021, TR340000130023, TR340000130026 referans  nolu BTB muhteviyatı eşyanın ortak özelliğinin akıllı telefonlarda oynanan  oyunlara göre dizayn edilmiş herhangi bir elektronik aksam-parça içermeyen  tamamen plastikten mamul mekanik hareketli parçaları bulunan ve oyun  oynanmasını daha aktif hale getiren ürünler olduğu, söz konusu eşyanın bir  oyuncak olmadığı, oyunun tamamıyla akıllı telefon üzerinden oynanmakta  olduğu, yani söz konusu aksesuarlar olmadan da oyunun oynanabildiği, bu  nedenle söz konusu eşyaların 95.04 pozisyonunda yer almaması, plastikten  eşya olarak 39.26 pozisyonunda;

TR340000130267 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın belirli marka  telefonlarla birlikte kullanılan kablosuz veri alışverişi yapan aynı zamanda  saat fonksiyonu olan eşya olduğu, cihazın kol saati olarak dizayn edildiği  ve dijital saat olarak işlev gördüğü, dolayısıyla 85.17 pozisyonunda veri  alıp veren bir cihaz olmaktan önce bundan bağımsız olarak saat şeklinde  kullanımı mevcut olduğundan 91.02 pozisyonunda kol saati olarak;

TR340000100066 referans nolu BTB muhteviyatı eşyaya esas karakterini kalp  atış hızını ölçen cihaz verdiğinden 90.31 pozisyonunda;

TR340000140035 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın TGTC 16. Bölüm 2  nolu not (aksam-parçaların sınıflandırılması) çerçvesinde belirli bir tip  motorlu taşıtın klima sisteminin bir parçası olduğundan ait olduğu makinenin  pozisyonunda yer alması gerektiğinden 8415.90 alt pozisyonunda;

TR340000110032, TR340000110033, TR340000110076, TR340000140038,

TR160000130003 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın teknik özelliklerine  bakıldığında, herbirinin radyo alıcısı özelliğine sahip, USB ve SD kart gibi  hafızalar aracılığıyla ses dosyası çalabilen hoparlör seti oldukları  anlaşıldığından ve Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarında "MP3 olarak  bilinen dijital dosyaları okuyarak sese çevirme özelliği "kaydedilen sesi  tekrar vermeye mahsus cihaz" özelliği olarak kabul edildiğinden  8527.91.99.00.00 GTİPinde;

Sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla söz konusu BTBler Gümrük Kanunun 9.maddesinin 5/c fıkrası  hükmünce 02/04/2014 tarihinde iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve ilgililere gerekli bildirimin yapılması hususunda  gereğini rica ederim.

  Filiz KARADEMİR
  Bakan a.
  Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri