Gümrük ve Ticaret BakanligI: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girisine Yetkili Gümrük Idareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili Il Gida, Tarim ve Hayvancilik Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (04.04.2014 t. 28962 s. R.G.)

small_gum-logo(352).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli  Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi  Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (04.04.2014 t. 28962 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli  Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya  Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair  Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15 inci” ibaresinden  sonra gelmek üzere “maddesi ile Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 6 ncı”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin bir, iki, üç, dört ve  altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük  Bölgesine girişi ek-1’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden  gerçekleştirilir. Veteriner kontrollerini yürütmeye yetkili Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı birimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının  resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife  pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin  (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük  Bölgesine girişi ek-2’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden  gerçekleştirilir.

(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları  gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-3’te yer alan  listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, giriş  gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin  ek-3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya  Ankara, Sakarya, Yalova ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine transit  edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir.

(4) Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin  Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-4’te yer alan listede belirtilen gümrük  idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak soğuk zincirle taşınan ve aracın  açılması halinde soğuk zincirin bozulabileceği ürünlerin ek-4 listede yer  alan illerdeki herhangi bir gümrük idaresine transiti yapılarak resmi  kontrolleri gerçekleştirilebilir.”

“(6) 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma  giriş işlemleri Rize Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir. Ancak,  Türkiye’ye ithal kaydıyla gelen 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonundaki çayın,  Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapılarından sadece Rize Gümrük  Müdürlüğüne; Türkiye üzerinden transit geçirilecek 09.02 ve 09.03 tarife  pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır  kapılarından sadece çıkış yapacağı sınır kapısına (serbest bölgeler dâhil)  transitine izin verilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanı birlikte yürütür.

 

"Ek- 1
 

SIRA NO İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CANLI  HAYVAN HAYVANSAL  ÜRÜN
İnsan Tüketimi İçin  Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin  Amaçlanmayanlar
1 Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
2 Ankara Esenboğa Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
3 Antalya Antalya Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
4 Antalya Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
5 Ardahan Türkgözü Gümrük Müdürlüğü - - Yetkili
6 Artvin Sarp Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
7 Balıkesir Bandırma Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
8 Edirne İpsala Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
9 Edirne Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
10 Edirne Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
11 Hatay Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
12 Hatay İskenderun Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
13 Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
14 İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü - Yetkili Yetkili
15 İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük  Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
16 İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü - Yetkili Yetkili
17 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü - Yetkili Yetkili
18 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük  Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
19 İzmir Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
20 İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
21 İzmir Çeşme Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
22 İzmir İzmir Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
23 Kocaeli Derince Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
24 Kocaeli Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü - - Yetkili
25 Mersin Mersin Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
26 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü - Yetkili Yetkili
27 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
28 Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü - Yetkili Yetkili
29 Muğla Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü(1) Yetkili Yetkili Yetkili
30 Samsun Samsun Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
31 Şırnak Habur Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
32 Tekirdağ Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
33 Trabzon Trabzon Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
34 Zonguldak Zonguldak Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili


(1) Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine  yetkilidir.

Ek-2

SIRA NO İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
1 Antalya Antalya Gümrük Müdürlüğü
2 Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
3 Artvin Hopa Gümrük Müdürlüğü
4 Artvin Sarp Gümrük Müdürlüğü
5 Bartın Bartın Gümrük Müdürlüğü
6 Bursa Gemlik Gümrük Müdürlüğü(1)
7 Bursa Mudanya Gümrük Müdürlüğü
8 Edirne İpsala Gümrük Müdürlüğü
9 Edirne Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
10 Edirne Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü
11 Edirne Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
12 Hatay İsdemir Gümrük Müdürlüğü
13 Hatay İskenderun Gümrük Müdürlüğü
14 İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
15 İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
16 İstanbul İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü
17 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü
18 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
19 İzmir Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
20 İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü
21 İzmir Çeşme Gümrük Müdürlüğü
22 İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
23 İzmir İzmir Gümrük Müdürlüğü
24 Kastamonu İnebolu Gümrük Müdürlüğü
25 Kocaeli Derince Gümrük Müdürlüğü
26 Kocaeli Dilovası Gümrük Müdürlüğü(1)
27 Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğü(1)
28 Kocaeli İzmit Gümrük Müdürlüğü
29 Mersin Mersin Gümrük Müdürlüğü
30 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
31 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
32 Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü
33 Ordu Ordu Gümrük Müdürlüğü
34 Samsun Samsun Gümrük Müdürlüğü
35 Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
36 Tekirdağ Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
37 Trabzon Trabzon Gümrük Müdürlüğü
38 Zonguldak Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

(1)ABD menşeli kabuklu meşe odununun Türkiye Gümrük Bölgesine  girişi yalnızca bu gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir."
 

Ek-3

SIRA NO İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adana Adana Gümrük Müdürlüğü
2 Adana Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük  Müdürlüğü
3 Ankara Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
4 Antalya Antalya Gümrük Müdürlüğü
5 Antalya Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
6 Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
7 Bursa Gemlik Gümrük Müdürlüğü
8 Bursa Mudanya Gümrük Müdürlüğü
9 Edirne İpsala Gümrük Müdürlüğü
10 Edirne Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
11 Edirne Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü
12 Edirne Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
13 Hatay Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü
14 Hatay İsdemir Gümrük Müdürlüğü
15 Hatay İskenderun Gümrük Müdürlüğü
16 İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
17 İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük  Müdürlüğü
18 İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
19 İstanbul İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü
20 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü
21 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük  Müdürlüğü
22 İzmir Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
23 İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü
24 İzmir Çeşme Gümrük Müdürlüğü
25 İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
26 İzmir İzmir Gümrük Müdürlüğü
27 Mersin Mersin Gümrük Müdürlüğü
28 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
29 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
30 Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü
31 Samsun Samsun Gümrük Müdürlüğü
32 Trabzon Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

Ek-4

SIRA NO İLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adana Adana Gümrük Müdürlüğü
2 Adana Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
3 Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü
4 Ankara Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
5 Antalya Antalya Gümrük Müdürlüğü
6 Antalya Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
7 Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
8 Artvin Hopa Gümrük Müdürlüğü
9 Artvin Sarp Gümrük Müdürlüğü
10 Balıkesir Bandırma Gümrük Müdürlüğü
11 Bursa Gemlik Gümrük Müdürlüğü
12 Bursa Mudanya Gümrük Müdürlüğü
13 Edirne İpsala Gümrük Müdürlüğü
14 Edirne Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
15 Edirne Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü
16 Edirne Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
17 Hakkari Esendere Gümrük Müdürlüğü
18 Hatay Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü
19 Hatay İsdemir Gümrük Müdürlüğü
20 Hatay İskenderun Gümrük Müdürlüğü
21 Iğdır Dilucu Gümrük Müdürlüğü
22 İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
23 İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
24 İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
25 İstanbul İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü
26 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü
27 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
28 İzmir Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
29 İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü
30 İzmir Çeşme Gümrük Müdürlüğü
31 İzmir Dikili Gümrük Müdürlüğü
32 İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
33 İzmir İzmir Gümrük Müdürlüğü
34 Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü
35 Kocaeli Derince Gümrük Müdürlüğü
36 Kocaeli Dilovası Gümrük Müdürlüğü
37 Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğü
38 Kocaeli İzmit Gümrük Müdürlüğü
39 Mersin Mersin Gümrük Müdürlüğü
40 Mersin Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
41 Mersin Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
42 Mersin Taşucu Gümrük Müdürlüğü
43 Ordu Ordu Gümrük Müdürlüğü
44 Samsun Samsun Gümrük Müdürlüğü
45 Şanlıurfa Akçakale Gümrük Müdürlüğü
46 Şırnak Habur Gümrük Müdürlüğü
47 Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
48 Tekirdağ Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
49 Trabzon Trabzon Gümrük Müdürlüğü
50 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü(1)
51 Zonguldak Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

(1) Sadece demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi  diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini  gerçekleştirmeye yetkilidir.

Ek-5

SIRA NO İL MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2 Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
3 Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
4 Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
5 Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
6 Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
7 Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
8 Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
9 Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
10 Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
11 Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
12 Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
13 Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
14 Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
15 Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
16 Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
17 İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
18 İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
19 Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
20 Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
21 Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
22 Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
23 Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
24 Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
25 Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
26 Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
27 Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
28 Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
29 Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
30 Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
31 Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
32 Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
33 Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
34 Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)
35 Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

(1) Sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya  yetkili il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleridir."