Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2014/3)-Seyahat Çantalari, El Çantalari ve Benzeri Mahfazalar (04.04.2014 t. 28962 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(199).jpg


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)  (04.04.2014 t. 28962 s. R.G.)

Bu Tebliğ önerisi,  2014/6086 sayılı Seyahat  Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi  Uygulanmasına İlişkin Karar ile kabul edilmiş olup 2 yıl daha ek mali  yükümlülük uygulaması başlamıştır.  

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: 2013/10) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri  Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen  soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından  yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları  içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr)  web sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu,  aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın  ithalatında uygulanan korunma önleminin 2 (iki) yıl süreyle uzatılmasına,  korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, ek mali  yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda belirlenmesine, Dünya  Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince  gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda  Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy  çokluğu ile karar vermiştir.

G.T.P. Eşya Tanımı Ek Mali  Yükümlülük
42.02* Seyahat  Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar (8/4/2014 - 7/4/2015) (8/4/2015 - 7/4/2016)
2,40 ABD Doları/Kg -  Maksimum 3,50 ABD Doları/Adet 2,30 ABD Doları/Kg -  Maksimum 3,25 ABD Doları/Adet

*4202.19.90.30.00, 4202.19.90.50.00, 4202.39.00.20.00, 4202.39.00.30.00,  4202.39.00.40.00, 4202.39.00.50.00, 4202.39.00.60.00, 4202.99.00.30.00,  4202.99.00.40.00, 4202.99.00.50.00, 4202.99.00.60.00 Gümrük Tarife  İstatistik Pozisyonları altında yer alan eşya hariç.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.