Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanliginin 2012/5 Tebligi ile ilgili yazsi

small_tarim-logo(5).jpg


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 23 02 2012 tarihli ve 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin yazısında Gümrük İdareleri tarafından 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği gereği Ek 2 de yer alan ve karşısında * işareti yer alan GTİP`ler için bu GTİP`lerin gıda, yem yada gıda ile temas eden madde malzeme amacı dışında kullanılacak olması durumunda dahi bakanlığımızdan uygunluk belgesi aranmaktadır.

söz konusu tebliğin Ek2 listesinde yer alan ve karşında * işareti bulunan ürünlerin gıda, yem yada gıda ile temas eden madde malzeme amacı dışında kullanılacağının ithalatçı tarafından yapılacak müracaatta belgelenmesi yada beyan edilmesi durumunda söz konusu ürünler için ithalatçıdan ayrıca ön bildirim yapılması talep edilmemelidir. İthalatçının sunduğu belge ve beyanlar doğrultusunda ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere ithalatçı firmaya hitaben söz konusu ürünler gıda, yem yada gıda ile temas eden madde malzeme amaçlı olarak kullanılmayacağından bakanlığımızca denetimi yapılmamış olup uygunluk yazısı düzenlenmesine gerek görülmemiştir. şeklinde cevap verilmesi uygun görülmüştür. Denilmektedir. 

Konu ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Yazısına, 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ve Ek2 listeye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ek dosyalar

Eklentiyi indie Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yazısı
Eklentiyi indie 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği
Eklentiyi indie Ek2 LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ