Ekonomi Bakanligi ithalat genel müdürlügü:Kullanilmis veya Yenilestirilmis Olarak Ithal Edilebilecek Bazi Maddelere Iliskin Teblig TAREKS uygulamasinin 01.05.2014 tarihinde yürürlüge girecegi hk 08.04.2014 tarihli ve 24847 sayili yazisi

small_ekonomi-logo(202).jpg


Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 08.04.2014 tarihli ve 24847 sayılı yazısı (Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ TAREKS uygulamasının 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hk.)


T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı : 33183011-205.03
Konu : TAREKS uygulaması
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Kemeraltı Cad. No:35 K:l-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı 34425 Tophane, İSTANBUL
08.04.2014 * 24847

Bilindiği üzere, 31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararma Ek Karar'ın Eki Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ(İthalat: 2014/9)'in 12 nci maddesi, bu Tebliğ'in EK-l/A ve EK-l/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı, 14 üncü maddesi ise söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12 nci maddenin 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe gireceği, hükmünü amir bulunmaktadır.

Bu çerçevede, mezkûr Tebliğ'in EK-l/A ve EK-l/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılacaktır.

Bilgileri ve anılan TAREKS uygulaması hakkında üyelerinize bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mesut ASLANTAŞ
Bakan a.
İthalat Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
- Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği
- Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Demeği
- Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK)
- Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Başkanlığı (TEVİD)
- Elektromekanik Sanayiciler Demeği (EMSAD)
- Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD)
- İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Demeği (İSKİD)
- İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeği
- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)
- İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Kazan ve Basınçlı Kaplar Sanayicileri Birliği Başkanlığı (KBSB) Makina İmalatçıları Birliği (MİB)
- Müstakil Sanayi ve İşadamları Demeği (MÜSİAD)
- Otomotiv Sanayii Demeği (OSD)
- Plastik Hammaddecileri Derneği Plastik Sanayicileri Demeği (PAGDER)
- Polistren Üreticileri Demeği (PÜD)
- Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB)
- Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Başkanlığı (TİAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Demeği (TAYSAD)
- Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Demeği (TEMSAD)
- Türk Elektronik Sanayicileri Demeği (TESİD)
- Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Demeği (POMSAD)
- Türk Sanayicileri ve İşadamları Demeği (TÜSİAD)
- Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Türkiye Alüminyum Sanayicileri Demeği (TALSAD)
- Türkiye Bilişim Sanayicileri Demeği (TÜBİSAD)
- Türkiye Çelik Üreticileri Demeği Başkanlığı (TÇÜD)
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
- Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Bu yazı, İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği (İGMD) nin sayfasından alınmıştır.