Gümrükler Genel Müdürlügü: CITES Yillik Belgeler Sorgu Talebi 09.04.2014 / 06997 tasarruflu yazi

Gümrükler Genel Müdürlügü: CITES Yillik Belgeler Sorgu Talebi 09.04.2014 / 06997 tasarruflu yazi


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2014 tarihli 06997 sayılı tasarruflu yazısı (CITES Yıllık Belgeler Sorgu Talebi hk.)

 


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 20117910-170.05.01.01
Konu : CITES Yıllık Belgeler Sorgu Talebi
 
09.04.2014 / 06997
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 07.01.2014 tarihli ve 341 sayılı yazımız.

b) Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 1890 sayılı yazısı.

İlgi (b)'de kayıtlı yazıda özetle, 27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında gerçekleşen işlemlerde ibrazı gereken belgeye özel bir kod belirlenerek BİLGE sisteminde sorgulamaya imkan sağlanması halinde "Yeşil Bantlı Formlar"ın ekli olduğu beyanname örneklerinin tespit ve takibinin daha sağlıklı bir şekilde yapılabileceği önerisinde bulunulmaktadır.

Söz konusu verilerden ithalata ilişkin olanlarının, Bölge Müdürlüğünüzce Gümrük Intranet sayfasındaki "GÜVAS/Yönetim Sorgulamaları", "GÜVAS İstatistikleri" altında yer alan "IDD-İthalat Detay/GTİP-Kalem Doküman Kodu" hazır sorgulardan BİLGE sisteminde beyannameye eklenebilecek belgeler arasında yer alan "0820-CITES Belgesi" koduyla "kalem dokümanı" bazında elde edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımız Karar Destek Sistemi (KDS) Çalışması (Veri Ambarı Yeniden yapılandırma) kapsamında beyanname kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin

"kalem dokümanı" bazında sorgulanması yönünde çalışmalar devam etmekte olup halihazırda kalem dokümanı alanında veri girişi sırasında geçerli kod yerine "9999-Diğerleri" kodunun yazıldığı sıklıkla görüldüğünden, bu alandan yapılan sorgulamalardan sağlıklı veri elde edilmesinin bu aşamada mümkün bulunmadığının belirtilmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

  Güngör ÖZTÜRK
  Bakan a.
  Daire Başkanı
  

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc